Drága szeretett leányom, mindig emlékeztesd azokat, akik hisznek bennem, de fogalmuk sincs Második Eljövetelem közeledtéről, hogy legyenek éberek azokra a jelekre, amelyek a Nagy Napot megelőzik, s amelyek meg vannak jövendölve Atyám Könyvében. Az első jel a nagy hitehagyás. Ez akkor van, amikor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 18:07

Ma sok ember megszállottja a hírnévre való törekvésnek és az öndicsőítésnek. Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ma-sok-ember-megszallottja-a-hirnevre-valo-torekvesnek-es-az-ondicsoitesnek/ “Én, János, láttam, hogy nagy harc támadt a mennyben: Mihály és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 17:06

Először életetekben, valóban egyedül lesztek az Én társaságomban (Velem). Egyetlen egy hang nélkül látni fogjátok Keresztre feszítésemet, és ami a hitetleneket illeti, végre ők is meg fogják érteni, az emberiség miatti Szenvedésem igazságait.Olvass tovább:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 16:14

  Mit kezdesz azzal, amit kaptál? „Mindannyian, mint Isten különböző ajándékainak jó sáfárai, az Istentől kapott különleges ajándékokat mások javára kell használnunk.” (1Pt 4,10 TEV fordítás) Tudod, mire teremtett téged Isten? Tudod, mi az életed célja,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 10:47

Aki feddhetetlenül él, biztonságban él „Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla.” (Példabeszédek 10:9.) A feddhetetlen emberek becsületesen élnek, akkor is, ha a becsületesség hátrányokkal jár, vagy bonyodalmakat okoz nekik.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 10:46

Mit ír vajon a Biblia a kitartásról? A Biblia a "kitartás" kifejezésre a régebbi "állhatatos" szót is használja.     "Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 09:43

A helytelenül értelmezett igazságok több kárt okozhatnak, mint az indokolt tévedések. (Thomas Henry Huxley)Az alázatosság erényével az ember tökéletes önismerete révén önmaga előtt megsemmisül.Szent Bernát „Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 07:54

Az erő, a szeretet és a józanság lelkéért. A mai nap imádsága: Uram! Alakítsd, szépítsd életemet, hogy növekedhessek szeretetben és alázatban. Ámen. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Zsolt 121,3János apostol olyan szavakat használ Isten titkainak…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 05:21

Cél „… még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem… azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól… kaptam…” (ApCsel 20:24)Van egy régi mondás: „Ha szereted a munkádat, egyet napot sem fogsz dolgozni egész életedben.” Ez nem teljesen igaz. A legtöbb ember keményen dolgozik. Még ha szeretik is a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 00:32

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható! Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.28. 00:18