Drága szeretett leányom, mennyire magányosnak érzem Magam, mivel sokan – beleértve azokat is, akik hűségesek Szent Szavamhoz –, oly kevés időt töltenek Társaságomban. Mennyire vágyódom figyelmükre, akár egy pillanatra is a nap folyamán. Oly sokan elfelejtettek Engem, sok esetben viszont magától…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 18:07

“Csak háromféle módja van annak, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól: Az első a Gyónás Szentsége, amely megtisztítja a lelketeket, ha őszinte bűnbánatot tartotok. A nem–katolikusokat arra kérem, fogadják el a Keresztes Imahadjárat 24. imáját a bűnök bocsánatára, a Teljes Búcsú imáját, melyet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 17:11

    Szívből szeresd az embereket   "Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket." (Fil. 1:7) Felfedeztem, hogy, ha nem a szívemen viselem az embereket, akkor az idegeimre mennek. Ha nem a szíveden viseled a gyermekeidet, akor az idegeidre fognak menni. Ha nem a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 10:44

  Megtakarítás = befektetés a jövőbe   „Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt.” Példabeszédek 21:20 A Biblia elég gyakran tanít a pénzügyekről. Itt van például a Péld 21:20, ami nem más, mint Isten IQ tesztje. Lássuk, milyen bölcs vagy: az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 10:43

A befolyásod Isten dicsőségére van   "Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 10:41

„Ahogy a nemzetek Istennel bánnak, úgy bánik Isten a nemzetekkel” (Pie bíboros) Azt a társadalmat, amely nem törődik Vele, Isten magára hagyja, így azok istentelenségük következtében elpusztulnak   Második Törvénykönyv (5 Móz: Deuteronomium) 32,1-44MÓZES ÉNEKE Halljátok, egek, szólni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 09:32

ÉN VAGYOK A TE ÉLETED MARADJ AZ ÉN ÁLDOZATOM! Vissza Svájcba,1989. március 26. Rózsám, látod miképpen vezetlek? Nem vetted észre, hogyan egyengettem utadat? Azért vittelek el Garabandalba, hogy kívánságom teljesüljön. Arra kértelek, hogy szentesítsd Garabandalt. Odavittelek és megtetted . Ne…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 08:58

Bosszú... A mai nap imádsága:Uram! Vedd el tőlem az önsajnálat, s a bosszankodás keserűségét! Segíts meg engem Istenem, hogy megnyugodjon lelkem Tebenned, s olyanná válhassak, amilyennek megálmodtál engem! Ámen    Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 05:21

  Regőczi István kilencede.A Nagy Jel."Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözetea Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona."(Jel 12,1). A boldogságos Szűz Mária Istennek legszebb, legcsodálatosabb, legszentebb teremtménye. Minden teremtmény körül Ő kapta a hatalmat Istentől:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 05:10

A boldogság olyan, mint a levegő, csak a hiánya tűnik fel.A jó harcos a vereséget is elismeri. Nem marad közömbös iránta, de győzelemnek sem próbálja feltüntetni.A nyelvvel éppen úgy gyilkolhatunk, mint a kézzel.SpurgeonAkkor szeress, amikor legkevésbé érdemlem. Mert akkor van rá nagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 03:15

Isten áldásaiban élni „Boldog ember az…” (Zsoltárok 112:1)A 112. zsoltár annak a leírása, hogy mit jelent Isten áldásaiban élni. Az első vers az ajtó, amelyen be kell lépned ahhoz, hogy elnyerd azokat. „Boldog ember az, aki az Urat féli [bízik benne, tiszteli őt és engedelmeskedik neki], sok örömöt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 00:58

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 00:00