Drága szeretett leányom, amint a hamis próféta hatalma egyre csak növekszik, sok minden fog történni a világban, és aki kifogásolni merné őt, figyelmen kívül fogják hagyni, még azokat is, akik Egyházam legmagasabb beosztásaiban vannak. A politikai nézeteltérések eredményeképpen a Föld négy részre…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 18:05

“Mennyit sírok, amikor az összezavarodottságot látom. Mennyit sírok Fiamért, akit a megvetésükkel annyira gyötörnek. Őt, aki oly sokat szenvedett értük, és aki a leggyötrelmesebb módon halt meg értük! De ők a Kereszthalálának jelentőségét még nem értették meg. Csak amikor valaki elfogadja Jézust, a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 17:58

"Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« "http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-09-21 VÖ.:"Ha irgalmas vagy, és megtartod igaz utadat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál."http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-09-20"Most…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 16:45

Miért akarja Isten, hogy formába kerülj „Nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben." (1Korinthus 6:19-20 (NLT fordítás, második…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 10:42

  Három hiba, melyeket kerülj el, ha nehézségekkel nézel szembe A világon nyomorúságotok lesz, de legyetek bátrak! Én legyőztem a világot.” (János 16:33b, NIV fordítás) Az Apostolok Cselekedetei 27. fejezetében Pál hajón útnak indul Rómába, más rabokkal együtt, és utazás közben nagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 10:41

Csak Isten adhat anyagi biztonságot   "Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is." (5. Mózes 5:18) Isten az egyetlen, aki gondoskodik rólunk, amikor szükségben vagyunk. Ez azt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 10:40

SZERETETT GYERMEKEIM! SZÍVETEK MÉG IGEN MESSZE VAN TŐLÜNK 1993. április 26. Szent Édesanyánk szól: Szeretett gyermekeim! Szívetek még igen messze van tőlünk, mert még nem értettétek meg megnyilvánulásaink értelmét és üzeneteinkben elhangzó szavainkat. Még nem fogtátok fel a béke, a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 09:00

Tanúságot szeretnék tenni a Szent Anna réten történt gyógyulásaimról. Évek óta minden első szombaton járok a Szent Anna-rétre engesztelni vidékről, olyankor is, ha hideg van, ha esik az eső, vagy beteg vagyok.Tavasszal erős fejfájásom volt már harmadik napja, de elmentem. Ismerősöknek szóltam,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 07:39

Arra születtünk, hogy őszintén és szabadon szeressünk: tehát valami olyat kell adnom a másiknak, ami az én igazi valómhoz tartozik.Az élet hit nélkül sivár puszta, remény nélkül sötét éjszaka, szeretet nélkül üres tarisznya.Egy tudományos kimutatás alátámasztotta, hogy mennyire szüksége van az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 06:07

Álmok és valóság... A mai nap imádsága: Uram! Te látod álmaimat és vágyaimat, Te ismersz engem igazán. Add, hogy tudjam, hol a határ, s ne keveredjék bennem végzetesen a képzelet és a valóság. Adj nekem szerető szívet és józan értelmet, hogy békességem legyen önmagammal és világgal, s dicsérni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 04:54

  A belső párbeszéd fontossága   „De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek” (Jeremiás siralmai 3:21) A Siralmak harmadik fejezete leírja, hogyan borít el minket a reménytelenség – és hogyan győzhetünk fölötte. Jeremiásnál a lefelé húzó örvény az első verssel kezdődik: „Én vagyok az a férfi,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.20. 00:02