Legdrágább leányom, az emberi nem többsége közömbös Létezésemmel szemben. Oly sokan vannak, akik csak keveset tudnak Rólam, Atyjukról, Teremtőjükről. Felszentelt szolgáim, beleértve mindazokat, akik hisznek Bennem, a mindenek Teremtőjében, nem készítették fel az emberiséget a büntetésre, amellyel…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 18:44

“… figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erős szövetségük révén a nemzetek ellenőrzését tervezik. … Az a rövid időszak, melyet élvezni fogtok, amikor megragadjátok a hatalom gyeplőjét a nemzetek fölött, és egy gonosz diktatórikus rendszert vezettek be, a pokol örök életére visz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 17:40

Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus."Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk."http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-09-16"Add, Urunk, hogy az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 16:37

A híres loretói Szent Ház oltárát lecserélték egy asztalra, ami a padok felé, és nem Isten felé néz - írja a MessaInLatino.it.A loretói Szent Ház a loretói bazilikában található. Ez a názáreti szent család háza, ahol Krisztus megjelent. A régi szemtanúk szerint a házat az angyalok vitték Loretóba.Az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 11:01

Légy őszinte a fájdalmaddal kapcsolatban   "Őszintén beszéltünk hozzátok, tágra nyitottuk a szívünket." (2 Kor. 6:11 GNT fordítás)     Amikor másoknak beszélsz a fájdalmadról, készségesen hallgató fülekre fogsz találni - különösen, ha olyan fájdalomról beszélsz, amelyen a másik épp átmegy. De…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 10:28

A végén Isten nyer   "Az Isten királyságáról szóló jó hír a világon mindenhol ki lesz hirdetve. Ezután jön el a vég." (Máté 24:14 NCV fordítás) A történelem befejeződése elkerülhetetlen. Ezt teljes szívemből hiszem. Ez egy fait accompli - egy befejezett tény. Megtörtént. Be van fejezve.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 10:27

AZ ECCLÉZSIÁT ÚJ ÉLETRE KELL KELTENI! Róma, 1988. augusztus 6. (További belépõket akartunk szerezni a pápai audenciára, és Rómában járkálva valahogy eltévedtünk. Amikor James atya észrevette, azonnal megálltunk, hogy visszaforduljunk. A falban egy ablakot vettünk észre, majd gyertyafényre…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 08:40

„Ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.” (Fil 3,7–8a)A piacgazdaság korában különösen is sokat mondogatjuk: nyereség. Szinte minden erről szól. Kinek milyen nyeresége volt. Ha nem hozta meg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 05:59

Belátásért. A mai nap imádsága: Urunk! Te látod céljainkat, makacsságunkat céljaink olykor vakmerő elérésére, és a gyönge lelkünket a Veled való közösségre. Tompítsd bennünk saját akaratunkba vetett bizodalmunkat, hogy fogadhassuk legnagyobb, legfontosabb ajándékodat: Ömagadat! Ámen. Jákób…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 04:58

    Ó Végtelen Jóság, a mennynek és a földnek Istene! Jóságodban teremtetted a világot, és amit teremtettél, az mind osztozik jóságodban, lám mindaz, amit alkottál jó! Atyám, szereted kezed művét és megáldod alkotásod. Saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted őket, s ugyanakkor megtetted az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 01:58

A szeretetszövetség köteléke „Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni.” (Énekek éneke 8:7) Egy esküvőn a lelkész feltette a kérdést a vőlegénynek: „Vállalod-e, hogy kitartasz e nő mellett jóban, rosszban? Gazdagságban, szegénységben? Betegségben, egészségben?” A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 00:24

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.15. 00:09