Drága szeretett leányom, a Szívem a világ után sóvárog és mindazok után, akik benne élnek, és Én megígérem nektek, Isten gyermekei, hogy a Szívemben mindnyájatokat egyesíteni foglak. Én szeretek minden férfit, nőt és gyermeket, nem számít, hogy kicsodák ők – legyenek bár hatalommal rendelkezők,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 18:00

kommunizmus, cenzúrázhatják,           A kommunizmus, melytől oly régóta félnek a nyugati világban, most titokban megalakul egy világméretű szövetségen keresztül, mely mindenhol jelen van a kormányokban.Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 17:07

"Sokan mások megválnak majd a hatalmi rétegektől és testvéreikkel meg fogják osztani azt a kenyeret, amely az Atyától származik. Mert ez a kenyér mindenkié és olyan szándékkal adatott, hogy az egyenlően legyen megosztva."Olvass tovább:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 16:35

Szeptember 9-én boldoggá avatták Alphonse-Marie Eppinger nővért (+ 1867), aki az Isteni Megváltó Leányai rend alapítója volt. A boldoggá avatáskor néhány indiai nővér megtartotta az "Aarti" hindu szertartást.A misét Giovanni Angelo Becciu bíboros tartotta a francia strasbourgi székesegyházban. Az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 15:28

Légy nagylelkű, mert Isten is az „A szolgálatotoknak köszönhetően, dícsérni fogják Istent. A feléjük, és minden hívő felé mutatott  nagylelkűségetek lesz a bizonyítéka annak, hogy engedelmesek vagytok Krisztus Jó Hírének.” (2 Korintus 9:13, NLT fordítás) Krisztus követőiként, fontos hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 10:37

  Isten közeli Apa   "... hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem..." (ApCsel 17,27) Az Apostolok Cselekedetei 17. fejezetében Pál egy prédikációt mondott el az athéniaknak. Arról beszélt, hogy Isten nem lakik templomban vagy egy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 10:36

A Hit több mint elhinni valamit: Tedd meg a következő lépést!   "Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton." Márk 10:52 Én nem tudhatom, hogy mi a következő lépés, amit meg kéne tenned, de azt tudom, hogy meg kell tenned.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 10:35

AZ ÉN SZENTSÉGES SZÍVEMBEN SZÜLETTÉL 2001. augusztus 3. Béke legyen veled! Kedvesem, e szavakat mondd nekem ünnepemen :   “Vigyél engem, én Kedvesem, a Te lábad nyomaiba, melyek édes mirha illatot árasztanak! Kézen fogva vezess, Királyom, a szobádba 1, ahol meghallom királyi hangod a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 09:00

Uram, búcsúzik az élet, mert a gyümölcsök megértek, meleg nyárnak vége lett. Elszáll a vándormadár is, és megborzong a virág is. Hullanak a levelek aranyszínű szemfödélnek. Egyre csendesebb az ének. De borongós ég alatt most az őszért áldalak.     Üzensz sárguló levélen, és elém írod az égen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 08:14

A barátod az, aki mindent tud rólad, és mégis szeret. (Elbert Hubbard)Akkor leszünk mindenre képesek, ha van megbízatásunk és elegendő bátorságunk Istent szavánál fogni. (Spurgeon) „Amiket emberkéz alkot, azok nem istenek.” (ApCsel 19,26)Az efezusi kis ezüst Artemisz-templomok helyett ma is van…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 06:28

Békéért a világban, s a saját lelkünkben. A mai nap imádsága:Uram, tégy békességed eszközévé! . Indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok! Jer 1,17Mai napi Losung-igénk himnikus gondolatának különös hangsúlyt ad "ez a nap, ami megváltoztatta a világot". Az elmúlt években nemcsak…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 03:52

  A szeretet ereje „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1János 4:16)     Amikor Dr. E. Stanley Jones a szeretetről prédikált Indiában, a helyi gyülekezet vezetője elmondta neki, hogy egy laikus gyülekezeti tag, akit ő szeretett és támogatott,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.11. 00:56