Drága szeretett leányom, az emberek nem értik teljesen, hogy mit jelent egységben lenni a Szívemmel. Én, Jézus Krisztus, azért jöttem, hogy megszabadítsam az emberiséget a bűn szolgaságából. A bűn akkor lépett a világba, amikor Lucifer azt hitte, hogy ő nagyobb, mint Isten. Az ő gonosz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 18:35

Az okkultisták, ezotériával foglalkozó emberek számára bizonyos titkok ismeretén és a hatalomszerzésen túl a legnagyobb motiváció a "felemelkedés", egy másfajta létállapot elérése. Az okkult forrásokon kívül sok nyugati tudományos-fantasztikus vagy csak fantasztikus propagandafilm próbálja ezt mint…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 18:28

"Aztán a nap folyamán úgy beszélj Velem, mint egy baráttal"Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/nem-tudod-hogy-semmi-vagy-nelkulem-egy-ures-edeny-melyet-semmivel-sem-lehet-kielegiteni/ VÖ.: "Testvéreim! Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, amikor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 17:22

"Hadseregem gyermekei, azt mondom most nektek, hogy mosolyogjatok, mert ez az esemény, a legkülönlegesebb lesz az életetekben és létező szeretetetek Irántam és az Én Örök Atyám iránt áthatja majd lelketeket... Gyermekeim, ne kedvetlenedjetek el azon kétségbeejtő szóbeszéd vagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 16:24

  Miért nem engedem, hogy Isten irányítson? "Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelemeskedjetek kívánságainak. ... Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 10:48

  Ha meg akarsz változni, nézz szembe az igazsággal "Mióta hallottatok Jézusról és megtanultátok az igazságot, mely tőle származik..." (Efézus 4:21a,  második NLT kiadás) A személyes változás titka nem az akaraterő. A titok az, hogy ismerd és nézz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 10:47

A biztonságod nem a bankszámládban van   "De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek." Máté 6:33 Mindig emlékeznünk kell arra, hogy a biztonságunkat nem a bankszámlánk adja; a biztonságunk az Úrban van. Ha Isten bezár egy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 10:46

Capitan Gesù, non stà lassù..   Jézus kapitány nem a mennyben jár Idelent a földön áll Zászlóval a kezében látom Jézus, az én kapitányom Vezérli a szenteket és a gyermekeket Befogadja az embereket Ördög ül a rosszakon Jézus, az én parancsolóm Jézus kapitány nem a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 09:36

VÁGYÓDJ AZ ATYA UTÁN! 1989: április 1. Jézus? Én vagyok. Engedd, hogy a Szeretet vezessen téged, ne figyelj a tudósokra! Olyanok, mint amilyenek az írástudók voltak az én idõmben. Szeretettel evangelizálj a Szeretetért! Éreztesd meg velük végtelen szeretetemet! Vágyódom utánad…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 08:43

A betegség és halál a legnagyobb megpróbáltatások közé tartozik, még nekünk, hívő embereknek is, de mint ahogyan az aranyat is tűzben edzik, ugyanúgy válik egyre ragyogóbbá az Istenben való hit mindannyiunk életében a nehézségek idején.A fájdalom fáj hívőként is, a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 06:34

A harag pálcája a déli napsütést is halálos veszedelemmé varázsolja, de a megértés köntösén a legélesebb tőr is kicsorbul. (Gaál Péter)A szent szám tudomány ez: Hinni! A hitnek mind a négy számtani alapműveletét meg kell tanulni. Először összeadni, vagyis minden bajhoz és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 06:33

Egység... A mai nap imádsága:Uram! Szentlelked által tégy késszé a másokkal való építő együttműködésre, hogy életünkben nyilvánvalóvá váljon akaratod! Ámen A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 04:17

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 00:53

A HIT HÁROM IGEIDEJE „De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten." (János 11:22)Amikor bátyjuk, Lázár meghalt, Mária és Márta Jézusért küldtek. Figyeld meg a hit három igeidejének működését ebben a történetben. Először: múlt idő.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.08. 00:38