Szerző: Andre Lowoa  2018.07.06. 00:00

"Az imádságra van a legnagyobb szüksége a mai világnak. Az imádság marad a világ megreformálásának eszköze. Abban a században,amelyben már nem imádkoznak többé, az idő mintegy megszűnik, és az élet őrült futássá átalakul. Ezért az imádság adja meg az embernek önmaga és a láthatatlan világ mércéjét.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 19:09

2013.07.07 17:35 “Drága szeretett jegyesem, mit számít az, ha rád ordítanak, vagy az Én Nevemben elátkoznak téged? Mit számít az, ha megbilincselik és megverik azokat, akik az Én Legszentebb Szavamat hirdetik, és akik rendíthetetlen egységben maradnak Velem? Nem tudod, hogy az Én Hatalmam…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 18:30

“Tudnotok kell, hogy most már elkezdődtek a változások, amint az meg volt jövendölve, miszerint a termény nem hozza meg gyümölcseit, mint azelőtt, és az évszakok sem lesznek már ugyanazok. Ezek a változások Örök Atyám Keze által vannak, miközben a Föld új törvényeit vezeti be, amiket lehetetlen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 17:25

A paderborni érsekség papjainak egy csoportja nyilvános közleményben fogalmazott meg kritikát az érsek azon döntésével szemben, hogy a katolikus hívek protestáns házastársai "egyedi esetekben" szentáldozáshoz járulhatnak az érsekség területén. A közlemény az osztrák kath.net katolikus híroldalon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 12:00

Nehézséget okoz Istent szeretni? "Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efézusi 1:4-5, NLT…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 10:14

Ideje megszabadulni a negatív gondolatoktól   "Ügyelj arra, hogyan gondolkodsz; életedet gondolataid formálják." (Péld. 4:23 TEV fordítás) marathon_runner_girl_with_cheetah_on_race_start_line-wide.jpg Jóval azelőtt, hogy a pszichológia megjelent volna, Isten már kimondta, a gondolataid…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 10:13

A csodához vezető út nehéz terepen vezet keresztül Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. (1Kir 17:8-10, NCV fordítás) Amikor rémült vagy és sebezhető,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 10:12

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 09:47

ÉDESANYÁM SZEPLÕTELEN SZÍVE EGYESÜLT ISTENI SZÍVEMMEL 1988. január 25. Jézus? Én vagyok. Jézus, mind a mai napig ámulatba ejt mindez. A kinyilatkoztatásra gondolok, amely úgy jött, mint egy álom, és az ébredés után rádöbbenhetek, hogy mindez csak álom volt. Különös! Vassula,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 08:52

Békesség... A mai nap imádsága: URam! Sok-sok mindent kívánok, pedig csak egyre van szükségem: a Te békédre... Kérlek ne vond meg tőlem irgalmadat, kegyelmed palástjával takarj be, hogy megnyugodjék lelkem! Ámen      Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 05:58

A legdicsőségesebb munkában sem óvhatjuk meg magunkat az ellaposodástól és lelki megszegényesedéstől, pedig erőt csak a Teremtővel való tartós közösségben nyerhetünk. (Kroecker)A gondolkodás olyan, mint az ejtőernyő. Akkor jó, ha nyitott!A türelem és a várakozás hozzátartozik az emberi élethez. A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 04:12

A dicsőítés ereje   „… megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” ApCsel 16:26 A Bibliában azt olvassuk: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.05. 00:23