Drága szeretett leányom, hadd húzzalak közelebb Szentséges Szívemhez téged, mert amikor megengeded Nekem, hogy ezt tegyem, különleges Kegyelmeket fogok a lelkedbe csepegtetni. Akkor majd az Én Munkám még több gyümölcsöt fog teremni, melyek megérnek majd, és bőségesen előtörnek szerte a Földön. A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 18:07

Szavamat senki sem fogja figyelmen kívül hagyni. Nem tudják ezt megtenni, mert így is, úgy is egy reakciót fog kiváltani, legyen az a Szeretet reakciója, vagy a gyűlöleté. Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 17:33

      Megnyerni a csatát   „Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.” (Róma 7:24-25.) Ha belefáradtál azokba a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 10:25

A hitben gyönyörködik Isten, nem az érzésekben "Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!" Jób1,21 Amikor még „újszülött” keresztények vagyunk, Isten gyakran megerősít érzelmeinken keresztül és gyakran megválaszolja a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 10:24

Adakozás... A mai nap imádsága: Uram! Oly sok mindent kaptam Tőled Uram, s oly keveset adtam belőle tovább felebarátaimnak. Kérlek adj nekem bölcsességet, hogy tudjak szolgálni ott, ahol szükség van nemcsak földi javakra, de Rád is, s tudjam bölcsen elfogadni minden végzésed! Ámen A tolvaj csak…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 09:30

SOHASEM VAGYTOK EGYEDÜL, MINDIG VELETEK VAGYOK 1990. február 9. Üzenet Sion számára, a kapucinosok kolostorában: Béke legyen veletek ! Csupán szeretetet kérek tõletek! Szeretett gyermekeim, én vagyok az, a ti Jézusotok, aki oly sok üzenetet adott nektek, hogy törvényemre és arra…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 09:25

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 08:38

A közösségben megélt hitbeli növekedés Isten tervének része.A legnagyobb igazságok - a legegyszerűbbek. Az egyszerűség mindig vonzó. Ezért olyan vonzóak a gyermekek és az állatok.Tolsztoj“A türelemmel viselt és Istennek átadott szenvedésből gyönyörű virág sarjad, amely a szeretet jó illatát árasztva…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 06:01

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 01:29

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 00:43

A lelki növekedés kulcsa „…amíg kiformálódik bennetek Krisztus.” (Galata 4:19) Íme, három dolog, ami a Szentírás szerint a lelki növekedés és éretté válás kulcsa: 1) Fogantatás. Ez két egymást szerető ember intim kapcsolata során történik. Nos, Isten irántad való szeretete kétségbevonhatatlan és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 00:21