“ 2018-06-1811. évközi hét hétfő   OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből Ácháb király és felesége, Jezabel kivégeztetik az ártatlan Nábótot, és elveszik szőlőjét. Illés próféta idejében történt. A jezraeli Nábótnak volt egy szőlője Jezraelben, Áchábnak, Szamaria királyának palotája mellett. Szólt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 18:17

“Egyetlen próféta sem kapott ilyen nagy mennyiségben üzeneteket szeretett Édesanyámtól, vagy a Szentháromságtól. Egyedül csak ezek az üzenetek fedhetik fel az eljövendő idők titkait, és ajánlják fel azokat az áldásokat, amelyekre Isten minden gyermekének az utolsó napig…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 17:07

  Örömteli, adakozó életet élj Mert nem üres beszéd ez a számotokra, hanem ez jelenti számotokra az életet: általa élhettek hosszú ideig. (5Móz 32:47) A legtöbb ember azt gondolja, a Biblia csak parancsolatokkal van tele, mint "Ne legyen" típusúak. Úgy vélekednek, a Biblia csak…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 10:41

Az új kezdet bűnbánattal indul  "Vizsgáljuk meg útjainkat. Forduljunk vissza Istenhez. Emeljük fel szívünket és kezeinket a Mennyei Atyához, és mondjuk: 'Vétkeztünk és engedetlenek voltunk.'" (Jeremiás siralmai 3:40-42,  NLT fordítás, második kiadás) Ahhoz, hogy az újrakezdés és a tiszta…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 10:40

AZ ÉN ADOMÁNYOM VAGY MINDENKI SZÁMÁRA - MA EGY DOLGOT KÉREK: SZÍVBÕL FAKADÓ ÕSZINTE BESZÉLGETÉST 1992. október 9. Vassula, figyelj és írd: az ördög és az Õ angyalai elszántan mesterkednek azon, hogy véghez vigyék veszélyes tervüket, és mindabból a jóból, amit én küldök nektek, veszélyes…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 09:30

Bizonyságtétel... A mai nap imádsága: URam!Add, hogy szavaim - kegyelmed révén - mindig hitelesen csengjenek, s cselekedeteimben is megnyilvánuljon szereteted! Ámen "Nem vagyok próféta, sem prófétatanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az ÚR ." Ámósz 7,14b-15a Ha…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 04:09

A bűnnek csak addig van életereje, míg titkoljuk, de elveszti erejét, mihelyst a napvilágra hozzuk. „A szombati nyugalom még ezután vár az Isten népére.” (Zsid 4,9)A teremtés munkájának végeztével, szombaton Isten megpihent. Az ígéret szerint Isten népe is meg fog pihenni a mennyei üdvösségben.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 02:34

Add meg gyermekednek ezt a négy dolgot! „Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket!” (1Mózes 48:9)Add meg gyermekednek a következő négy dolgot! 1) Tanítás. „…meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál; ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben! Ismertesd meg azokat fiaiddal és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 00:33

https://szeretetlang.blog.hu/2018/08/25/napi_gondolat_2526

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.17. 00:15