Pünkösd… Fényedben élek,teremtő égi Lélek,erőd gerjeszti lelkem,Felfogni szent csodádatnem tudhatom, de áldlakmegújult életemmel. Az Ige, mint zsarátnok,hűlő szívemben lángotlobbantott, hála érte!Követségében járok,ahogy a tanítványok,rajtam a Krisztus vére! Dicsőítsd…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 19:27

Római katolikus: “ 2018-05-227. évközi hét kedd   SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből Isten azért nem teljesíti számos kívánságunkat, mert helytelenül kérjük őt. Testvéreim! Honnan vannak a háborúskodások és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 18:39

A "kipróbált" nős férfiak ("viri probati") pappá szentelése "súlyos következményekhez vezet" és "szakítás az apostoli hagyománnyal" - jelentette ki Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa pünkösdvasárnap, a franciaországi Chartes-ban mondott homíliájában. A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 17:49

“Ajkuk az Igazságot fogja közölni, és mindenki nyelveken fog prófétálni, hogy az Igazság gyorsan hallható legyen.” Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-en-konyvem-az-igazsag-konyve-mint-egy-lang-gyorsan-fog-elterjedni-az-egesz-vilagon/ “Tegyetek ti is…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 17:28

Szentlélek! Fő jó! Szent hevedborítsa lángba szívemet!Tüzednek édes lángja fennenlobogjon vígan én felettem.Ébresszen bennem szent kegyedszerelmes, élő, nagy hitet! Világíts át, Te drága Fény,nehogy sötétben haljak én.Te szent árnyékod hűvösítsen,hogy idegen tűz ne…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 12:51

  Ne engedd, hogy saját magad kényeztetése elgyengítse az életed!   „Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.” (Péld 25:28) Peter Drucker könyvében, A hatékony vezetőben azt olvashatjuk, hogy sok ember van, akinek a jelleme nagyon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 10:36

A büszkeség lerombol, az alázatosság felépít „Legyetek alázatosak, adjatok nagyobb tiszteletet másoknak, mint magatoknak…” (Filippi 2:3b) A büszkeség lerombolja a kapcsolatokat. Ez sokféleképpen megjelenhet: akár kritika, versengés, makacsság vagy felszínesség által is. A büszkeséggel az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 10:35

A Kármel ormán csendes éjszakánBúslakodik a ma tanítványa.Szorgos munkával volt keze tele,Csak eredményben van nagy hiánya.Míg mindenütt viruló élet pezsdülŐrálló szíve búsan kesereg.Odakint derű, kacagás az élet:Az ő szeméből fájó könny pereg. Uram! Pünkösdkor zúgó…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 09:40

TISZTELD ÉDESANYÁD SZÍVÉT AZZAL, HOGY VISSZAUTASÍTOD ABÛNT! DIADALT ARAT A MI KÉT SZÍVÜNK   1996. április 9. Szûz Mária:   Vassulám, gondosan figyelj rám! Az úr irgalmában saját Szívébõl adta neked ezt a kincset 1 megmutatta karjának erejét, elvitte jó hírét a Föld széléig. Bárcsak tudnátok…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 09:02

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged!Gyújts fel szívem, oly sok, benne a vétek.Cseréld fel erőddel erőtlenségem;Jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem. Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!Oly sokat szeretnék megvallani néked,Hogy mindennap gúzsbaköt ellenségem;De…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 06:44

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 05:55

A boldogság olyan, mint a levegő, csak a hiánya tűnik fel.A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg rá.GandhiA vallás legnagyobb kísértése, hogy Isten iránti udvariassági…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 05:32

Az élet szépségeinek meglátásáért... A mai nap imádsága: Uram! Oly rövid az élet, s oly sok benne a küzdelem! Segíts meg vigasztalásoddal, hogy tudjalak dícsérni tetteidért, növekedve alázatban mások hasznára! Ámen Az ÚR szereti az igaz ítéletet, az ÚR szeretetével…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 04:31

Aknázd ki kreativitásodat! „Megteremtette Isten az embert a maga képmására…” (1Mózes 1:27)A Biblia azt mondja: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására… férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.21. 00:34