“Drága szeretett leányom, amikor eljön az idő a fenevad számára, hogy felfedje az Antikrisztust, nagy jelek lesznek láthatók. A mennydörgés, ahogyan azt még sohasem lehetett hallani, a világ sok részén lesz érzékelhető, de különösen a világ azon részén, ahol az Antikrisztus született. Ekkorra a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 18:39

"Felkérem mindazokat, akik szeretnek Engem, hogy imádkozzanak kitartóan a globális megtérésért, amelyre vágyom. ... Olyan gyorsan terjeszd Szavamat, leányom, amilyen gyorsan csak tudod. Hagyd figyelmen kívül azok gúnyolódását, megvető mosolyát és kinevetését, akik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 17:02

„Lesz még egyszer ünnep a világon!”Zengsz óh költő és visszhangzik szavad.Lesz virág a fán, gyümölcs az ágon,S nép, erényben boldog és szabad.Most nem az, nem! Élvén is halottan,Bűn fertőjében teng-leng itt a nép.Az Istentől sújtva elhagyottan,Mert elhagyta áldó Istenét. Pattanjon fel sírok lomha…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 15:55

Ha önzetlenséget vetsz, örök életet aratsz „Az az ember, aki önzést vet, figyelmen kívül hagyva mások szükségletét, – figyelmen kívül hagyva Istent! – gyomot arat. Minden, amit felmutathat az életéből, csak gyom! De aki Istennek válaszolva vet, és megengedi, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 10:03

A hited próba alatt van "Ezek a próbák fogják megmutatni, hogy a hitetek valódi. Ki van próbálva hitetek, mint ahogy a tűz megpróbálja és megtisztítja az aranyat." (1 Péter 1:7a NLT fordítás)A Biblia rengetegszer ismétli, hogy Isten megígérte, hogy betölti szükségeidet: "Az én Istenem pedig be…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 10:02

SEGÍTSÉGETEKRE JÖN SZENTLELKEM ELJÖN A MÁSODIK PÜNKÖSD 1995. december 10. Béke legyen veled! Legyen célod, hogy maradj az Igazságban, hozz minden embert az Igazsághoz és az én országomba! Én vagyok az Igazság, és az Egyház az én földi országom. Az Egyház az én Testem, amely betölti az egész…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 09:00

Nélküled csak könyv a Bibliánk: Talán szebb, különb, mint sok másik, De Igévé tüzedtől válik. Nélküled Jézus ember volt csak És holtak maradnak a holtak, De ha tüzed betölthet minket, Megvilágítja értelmünket, Látjuk Benne a Fiú- Istent. Ki értünk odaadott mindent, S legyőzve halált, bűnt és átkot,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 08:23

Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa-illat, Fényözön hull, a szivek megnyilnak. Hogy először tünt fel a világnak: Tüzes nyelvek alakjába' támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, Hirdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' Ma is…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 08:03

Minden vallás tiszteletre és megbecsülésre méltó annyiban, amennyiben az emberi élet végső értelmét keresi, túlmutatva a látható és mulandó világon. A régi – és ma újraéledő – pogányság is hordoz értékeket. Az igazság ugyan egy, mivel Isten is egy, de a mi gyarló emberi értelmünk nem tudja átfogni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 07:07

A rossz cselekedetek oka a tudatlanságban gyökerezik, és ezért erősen kell ragaszkodnunk a megértés és tudás eszközéhez. A jó természetet tanítani kell. Messze földön szét kell szórni a fényt, hogy az emberiség iskolájában mindenki megszerezhesse a lélek mennyei tulajdonságait, és minden kétség…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 06:01

Dicsőítés... Imádkozzunk!URam! Tiéd a dicsőség, s a hatalom. Áldj, hogy békességem legyen! Ámen és ezt kiáltották: „Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!” A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!” De ő…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 05:59

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 04:57

            Benedek Elek:   Pünkösdi harangok Olyan szépen cseng a harang, Mintha nem is harang volna, hanem ezer harangvirág Imádságos szava szólna. Piros pünkösd vasárnapján Piros rózsa nyíl a kertben, Kis szívünkben tiszta öröm Imádsága énekeljen. Piros pünkösd vasárnapján Szálljon reánk a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 04:22

  A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁÉRT.   Jöjj, ó, Szentlélek Úristen, és áraszd ki szereted, bölcsességed és tudásod ajándékát alázatos lelkemre. Töltsd el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten Igazságát azoktól a hazugságoktól, amelyeket a sátán és az ő angyalai terjesztenek.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 01:07

Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által az Isten dicsőségére,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 01:03

"Apostolok Cselekedetei 2. rész1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. 3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 00:40

  Az ígéret gyermeke „Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted…” Lukács 22:31–32 Problémás gyermeked az ígéret gyermeke lehet! Isten különleges rendeltetést tartogat számára, ezért van annyi dráma körülötte. A Sátán azért vette célba, mert látja a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 00:02

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 00:00

"Szeretni igazán az tud, akinek már semmit sem számít a saját illúziókon alapuló léte. Így már nem fontos számára az önzés, hogy a saját maga számára harácsoljon, acsarkodjon. Így el tud fogadni mindenkit úgy, ahogy van. Teszi, amit meg kell tennie minden lelki görcsölés nélkül. Tisztán és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 00:00