Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 00:00

"Szeretni igazán az tud, akinek már semmit sem számít a saját illúziókon alapuló léte. Így már nem fontos számára az önzés, hogy a saját maga számára harácsoljon, acsarkodjon. Így el tud fogadni mindenkit úgy, ahogy van. Teszi, amit meg kell tennie minden lelki görcsölés nélkül. Tisztán és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 00:00

“Drága szeretett leányom, miközben ez a Küldetés kiterjed, Szavamat több nyelven beszélni fogják. Üzeneteim, melyeket ma neked adok, lángra lobbantják az Újszövetségben adott Szavamat. Üzeneteim szintén Isten Igéjére emlékeztetik a világot, melyet a Legszentebb Biblia tartalmaz. Én nem írom át az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 18:10

"Ma átölelik és elfogadják azokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, de nem Istentől kapnak üzeneteket. Azok pedig, akik Szent Szavamat hirdetik, és Atyám Nevében prófétálnak, a legnagyobb elutasítást fogják elszenvedni. A papok és a klérus meg fogják támadni mai prófétáimat, mert a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 17:01

Számíts rá, hogy Isten munkálkodik "A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." (Zsidók 11:1) Isten munkálkodik az emberek szívében, amikor "elvárod" tőle, hogy ezt tegye. A Saddleback gyülekezetben minden istentisztelet előtt így…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 10:48

  Miért szolgálsz? "Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jócselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Efézus 2:10, MBT)Mindegy, hogy a gyerekeid 5 vagy 50 évesek: tudniuk kell, hogy Isten szolgálatra teremtette őket. Isten élő Igéje…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 10:47

A magabiztosság újratervezése „Az Úr tisztelete magabiztosságot és védelmet nyújt az embernek és családjának.” (Példabeszédek 14: 26, GNB)A magabiztosság alapjában véve lelki ügy. Hamis tanácsok tömkelege a földön azzal kapcsolatos, hogyan legyünk magabiztosak. Mégsem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 10:46

Irgalom... A mai nap imádsága:Uram! Csak Tebenned bízom, segíts meg, s adj nekem lehetőségeket ezen a mai napon is, hogy a jót válasszam, s ne a rosszat! Ámen Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. JerSir 3,22-23a Amikor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 08:43

NE LÉGY OLYAN, MINT A CIRENEI EMBER! AZ EGYSÉG Dhaka, 1987. június 17. Tudomásomra hoztad bûnösségemet, azt, hogy bûneim ellenére közeledsz hozzám, hogy egyáltalán semmi érdemem sincs abban, hogy ily kegyelmeket adtál nekem. A szentekhez viszonyítva magam, ez egészen nyilvánvaló. Ugye megérted,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 08:41

A FÖLD ÉS AZ ÉGA Föld és az Ég asztalunknál összeér.Értünk lett élet ez a bor és a kenyér.Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk.Tied vagyunk, Tied vagyunk, Tied vagyunk.Ments meg minket!Táplálj minket!Ments meg minket!A megdicsőülés helye nem pihenőhely, ahol elandaloghat az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 05:44

  Az Ige és a Lélek   „Bennünk pedig Krisztus értelme van.” (1Korinthus 2:16)   Ha értelmed nem nyitott a Szentlélek előtt, nem értheted meg Isten Igéjét. Tehát ha úgy érzed, semmit sem nyersz a bibliaolvasásból, próbáld ki ezt: mielőtt kinyitod a Bibliádat, nyisd ki…

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.19. 00:46