Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. január 01. 00:00 - Andre Lowoa

Tovább

A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. 20190101

2018. december 31. 18:38 - Andre Lowoa

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges. Gyermekeim! Itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy…

Tovább

"Gyermekeim fel kell ismernetek, hogy világotokban a gonosz erői veszélyeztetik az Atyaistenbe vetett hiteteket." 20170101

2018. december 31. 17:35 - Andre Lowoa

"Gyermekeim fel kell ismernetek, hogy világotokban a gonosz erői veszélyeztetik az Atyaistenbe vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők ugyan nem fognak győzni, mert nincs hatalmuk Mennyei Atyám fölött, de mégis gyötörni fogják felebarátaikat és testvéreiket a gyilkosság, a háború és az ellenőrzés…

Tovább

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

2018. december 31. 16:59 - Andre Lowoa

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra ! "Oly sok mindenért szeretnék, Uram, Neked hálát adni, megköszönve,hogy soha nem engeded el a kezem.Köszönöm Neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál.Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerhetlek Téged.Hála Neked, Uram,…

Tovább

Tanítsd és prédikáld azt, amiről a Biblia alapján meggyőződtél-Tudd, hogy kié vagy, és bízz benne-Túl elfoglalt vagy Jézushoz?

2018. december 31. 10:49 - Andre Lowoa

Tanítsd és prédikáld azt, amiről a Biblia alapján meggyőződtél "Továbbra is a Krisztusról prédikálunk mindenkinek, teljes bölcsességgel intve és tanítva minden embert, azért hogy Krisztusban érett emberként állíthassuk Isten jelenléte elé." (Kol 1:28 NCV)A lelki fejlődés harmadik mércéje a…

Tovább

Pietrelcinai Szent Pio atya gondolatai

2018. december 31. 08:06 - Andre Lowoa

A türelem tökéletesebb, ha nem zavarja sürgetés. Ha a Jóisten meg akarja hosszabbítani a próba idejét, ne panaszkodjatok és ne akarjátok kifürkészni annak okát, hanem gondoljatok arra, hogy Izrael fiainak negyven éven át kellett vándorolniuk a pusztában, mielőtt az ígéret földjére tehették volna a…

Tovább

Kalkuttai Szent Teréz anya idézetek

2018. december 31. 05:51 - Andre Lowoa

A szentmiseáldozat alatt Jézus azt mondhatná nekünk: „Íme, a te Anyád!” Van-e olyan gyöngéd a szeretetünk és a szívünk tiszta-e annyira, hogy magunkhoz vehessük a Szűzanyát úgy, ahogyan János tette? Olyan gyöngéden, ahogyan János vette Őt magához.Álljatok meg, időzzetek az Oltáriszentség előtt!…

Tovább

Szent II. János Pál gondolatai

2018. december 31. 05:50 - Andre Lowoa

Az irgalmas szeretetre leginkább azoknak van szükségük, akik egymás közvetlen közelében élnek: a házastársaknak, a szülőknek, és gyermekeknek, a barátoknak; de nem szabad hiányoznia sem a nevelésből, sem a lelkipásztori munkából. Bár életünkhöz szükségünk van anyagi javakra, az emberi boldogságot…

Tovább

Vianney Szent János gondolatai

2018. december 31. 05:49 - Andre Lowoa

Dolgozzunk, gyermekeim, dolgozzunk! Eljön a nap, amikor úgy találjuk, hogy semmi sem volt túl sok a mennyországért.Ha már meg vagyunk fosztva a szentségi áldozástól, legalább pótoljuk, amennyire lehet, lelki áldozással. Ezt minden pillanatban végezhetjük, hiszen úgyis állandóan vágyakoznunk kell a…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2018. december 31. 03:07 - Andre Lowoa

A hitetlen ember az áldások özönében is folyton zúgolódik, a hívő lélek pedig a legsúlyosabb csapások alatt is talál okot a hálaadásra. A legcsekélyebb adományért is légy háládatos, s méltó leszel nagyobbak vételére. (Kempis Tamás)A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben,…

Tovább

Az új év-Megváltott, megszabadított, átirányított-Ne nézz vissza!-Okos évkezdet-Újévi fogadalmak

2018. december 31. 00:17 - Andre Lowoa

  Az új év „Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.” (Zsoltárok 65:12) Vikki Burke bibliatanító mondta: „A legtöbb emberhez hasonlóan bizonyára te is tettél újévi fogadalmat, például, hogy lefogysz, hogy többet fogsz mozogni, egészségesebben fogsz táplálkozni… hogy javítasz az…

Tovább