Szerző: Andre Lowoa  2019.01.01. 00:00

December a Bak csillagkép jegyében a téli napforduló hava. „A téli ünnepkör több ünnepe őrzi több európai nép téli napfordulós ünnepeinek »pogány« hagyományait, amelyek… elsősorban termékenységvarázslással és halottkultusszal voltak kapcsolatosak” (Morvay…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 22:04

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges. Gyermekeim! Itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 18:38

KÉP: Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be,      Igazság Könyve: "Drága szeretett leányom, az új Hajnal elérkezett, és a változások megkezdődtek a Második Eljövetelemre való felkészülésben. A háborúk Közel-Keleten fokozódni fognak, és sokan meghalnak majd a gonosz csoport keze által.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 18:31

"Gyermekeim fel kell ismernetek, hogy világotokban a gonosz erői veszélyeztetik az Atyaistenbe vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők ugyan nem fognak győzni, mert nincs hatalmuk Mennyei Atyám fölött, de mégis gyötörni fogják felebarátaikat és testvéreiket a gyilkosság, a háború és az ellenőrzés…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 17:35

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra ! "Oly sok mindenért szeretnék, Uram, Neked hálát adni, megköszönve,hogy soha nem engeded el a kezem.Köszönöm Neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál.Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerhetlek Téged.Hála Neked, Uram,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 16:59

Az argentin La Plata nyáron kinevezett új érseke, Victor Manuel Fernandez, december 17-én és 24-én két érseki rendelettel hajtott végre radikális változtatást az érsekség területén ünnepelt liturgikus rendben. A hírt az Adelantelafe.com híroldal közölte, amely részleteket is idézett az érseki…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 12:09

EGYETLEN RÁM VETETT TEKINTET IS ÖRÖMET SZEREZ NEKEM! 1995. február 23.   Dhaka (Krisztus képére néztem.) Szépség Alkotója! Hogyan lehetséges, hogy nincs mindenki elbûvölve Tõled? Sohasem hagy el minket szereteted, bár nyomorúságosak vagyunk és csak rombolni tudunk. Vétkezünk, pedig még…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 08:12

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges. Gyermekeim! Itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 18:33

“ Te sok gyűlölet középpontja leszel 2012.12.31 19:25 Drága szeretett leányom, a rád, mint hírnökre rakott teher, aki azért küldetett, hogy előkészítse az utat Második Eljövetelemre, egyre nehezebb. Te sok gyűlölet középpontja leszel, és sokan, beleértve a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 17:18

NEM FOGOM KÍMÉLNI A KÁINOKAT 1987. szeptember 29. Istenem, úgy tûnik, hogy szomorú vagy némelyik papi lélek miatt. Vassula, õk oly sok lélekért felelõsek. Nemcsak õk buknak el, hanem magukkal rántanak sok más lelket is. De Uram, bizonyára vannak sokan, akik jók, akik szeretnek Téged,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 08:19

A keleti bölcsek imádják Jézust 2.1 Jézus a júdeai Betlehemben született, Heródes király uralkodása idején. Ezután bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe, 2 és azt kérdezték: „Hol van az a kisgyermek, aki a zsidók királyának született? Ugyanis láttuk feltűnni a csillagát keleten — és eljöttünk,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.29. 18:22

Messiás, "A közel-keleti háborúk felgyorsulnak majd és széles körben elterjednek. Ezek úgy a Nyugatot, mint a Keletet bele fogják keverni. A zűrzavart a béke embere fogja megállítani, a fenevad, az Antikrisztus. Idővel sokan azt fogják hinni, hogy ő az Isten, a Messiás; Ő…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.29. 17:36

EGYHÁZAM MEGOSZTOTT 1992. november 29. Fülöp-szigetek, Manila, Én vagyok a ti jó Pásztorotok. Hallottam hívástokat a magasból. Hogyan tudnék ellenállni kiáltástoknak, amikor hallom panaszotokat és látom nagy fájdalmatokat? Ily módon jöttem el, hogy beszéljek hozzátok és emlékeztessem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.29. 08:42

Drága szeretett leányom, amikor kezdetben feltártam az Igazság Könyvének titkait, akkor azt mondtam nektek, hogy ezt a Könyvet már megjövendölték a próféták – összesen háromszor, ami a Szentháromságot jelképezi. Én nem azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy félelmet keltsek bennetek. Azért beszélek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.28. 18:08

készület,   béke, háború, megbánás, sors, csapda, gonosz, idő, rövid, megváltás, hadsereg, Igazság Könyve: "Azoknak viszont, akik abban a téves hitben járnak Előttem, hogy nekik nincs szükségük Isten Jelenlétére, félniük kell. Ezek azok a bűnösök,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.28. 17:00

"Soha ne becsüljétek alá azokat a hazugságokat, melyeket az emberek agyában elültet, azért, hogy gyermekeimet elfordítsa az igazságtól."Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-rozsafuzerem-nemzeteket-menthet-meg/VÖ.:"Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de parancsait…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.28. 16:41

Ferenc pápa az Apostoli Szentszék alkalmazottainak szánt karácsonyi köszöntőjében december 21-én Szűz Máriáról és Szent Józsefről beszélt."És persze ezt mondják az emberek! Szűz Mária és Szent József a mienk! Azonban nem volt könnyű számukra az élet: a szentek nem születnek, hanem szentté válnak, ez…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.27. 18:43

Az Ecclesia Dei pápai bizottságot nemsokára meg fogják szüntetni - jelentette be Marco Tosatti a blogján.A bizottság a latin mise, hagyományos közösségek és a Szent X. Piusz Papi Testvériség (SSPX) ügyeivel foglalkozik.Egybe fogják olvasztani a Hittani Kongregációval (2009 óta gyakorlatilag része is…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.27. 18:41

Gyermekem, Fiam azzal bízott meg engem, hogy ezt a fontos Üzenetet hozzam el a világnak. Ő azt óhajtja, hogy mindazok, akiknek olyan családjuk és barátaik vannak, akik elutasítják Istent és megtagadják szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, megtudják, hogy Ő Kegyelmeivel el fogja árasztani őket, ha ti…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.27. 18:02

Igazság Könyve: “Nektek, akik büszkén hirdetitek elferdített értelmezéseteket, mely szerint az ezen Üzenteken keresztül adott Szent Szavam hamis lenne, a következőket mondom: Mikor járultatok utoljára Színem elé mindentől szabadon (mindentől levetkőzve), teljes…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.27. 17:04

"A világ végül mégis el fogja fogadni a Mennyei Atya hatalmát, amikor az égen megjelenő csodának világszerte mindenki tanúja lesz. Az Új Világ megszületésének ideje szinte már elérkezett. Ragadjátok meg most Irgalmasságom ajándékát, amíg lehetőségetek van rá. Ne várjatok…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.27. 16:31