Drága szeretett leányom, tudd, hogy minden Szó, amely az Ajkamat elhagyja, Annak Ajkáról származik, Aki küldött Engem. Minden figyelmeztetés, amely ezen Üzenetek által adatik a világnak, Tőle származik, Aki Mindenható. Én Atyám Nevében jövök, és Ő azért küld Engem, hogy még a Második Eljövetelem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 18:26

"OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Megtisztulnak és örvendeznek mindazok, akik Isten védőszárnyai alatt élnek. A nagy ítélet nem árthat nekik. Azon a napon az Úr sarjadéka ékes lesz és dicsőséges, és a föld gyümölcse díszére és dicsőségére lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. Aki Sionból…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 17:07

"Kezdőének: Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30)...igazságot szolgáltat"Vö."Csodálatos kegyelmeket hozott az Irgalmasság éve. De Szeretném, hogy ha most következne az Igazság Éve!" (P. Barsi Balázs,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 16:35

Lassíts, légy csendben, és figyelj Jézusra!    „A tövisek közé esett mag azokat jelképezi, akik hallották az igét, de akikben út közben az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják az ige magját, és az nem terem gyümölcsöt.” (Lukács 8:14, NIV fordítás) Nem hallhatod meg Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 10:38

Honnan tudom, hogy a Biblia hiteles és igaz? A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre… 2 Tim 3:16Isten igazságát Isten Igéjén keresztül ismerhetjük meg. Ha egy bibliai igazságot fedezek fel, honnan tudhatom, hogy az tényleg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 10:37

Amikor kérsz valamit Istentől, higgy benne, hogy válaszol  „Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” Márk evangéliuma 11:24, Új fordítás   Ha ma adnék neked egy ezer dollárt érő csekket, meg sem köszönnéd…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 10:36

A vasárnapok a középkorban gazdagodtak további jelentéstartalommal: amint a katolikus hit szerint az Úr négy alkalommal jön el, úgy rendeződnek ezek az eljövetelek egy-egy vasárnaphoz. Az első vasárnap a megtestesülésre, a második a kegyelem kiáradására, a harmadik a halál órájára, a negyedik az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 09:16

ALFA ÉS OMEGA 1987. július 12. Vassula, örülök, amikor tudatában vagyjelenlétemnek. Idõnként teljesen tudatában vagyok annak, hogy valóban Istennel vagyok, és hogy Õ ilyen módon beszél velem. Ilyenkor ujjong a szívem! Hullámokban érkezik. Többnyire tudatosul bennem, de nem igazán…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 08:48

Akinek van ideje, ne késlekedjék. Ne halasszuk holnapra azt, amit ma megtehetünk! A jövőben sok-sok jót tehetünk még, de ki mondja meg, hogy élünk-e holnap? Hallgassunk lelkiismeretünk hangjára, az igaz prófétára. Ha halljátok ma az Úr hangját, ne akarjátok befogni füleiteket. Keljünk föl és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 08:20

Ácsolják a harmadik világháborút kirobbantó mestertervet? Az ukrán helyzet csak a jéghegy csúcsa! Korunk nagy háborújának előkészítése zajlik. A színfalak mögött már felépült a díszlet, a “színészek” már a szövegeiket gyakorolják!   Kezdenek a világban egyre inkább kiéleződni a konfliktusok…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 08:00

Áldunk Téged,mert eljöttél hozzánk,mert kivezettél minket a sötétségből. Ámen.Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 07:16

II. János Pál pápa szerint a személy valódi méltósága abban áll, hogy önzetlenül odaadja magát másoknak. Egész életünk a szeretet útján visz végig, az önszeretettől a teljesen érdek nélküli, másikra figyelő szeret felé, a kapni akaró szeretettől az önátadás felé. Fokozatai vannak, s arra kaptunk…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 06:48

A böjt az az idő, amelyben újraéljük Krisztus szenvedését, napról napra követve Őt útján. Gyakran mondjuk imáinkban: „Részesíts fájdalmaidban, mert benső barátod kívánok lenni.” És mégis; épp csak rossz szemmel néz ránk valaki, vagy fölsértenek a megvetés tövisei, máris nyomban elfelejtjük: mindez…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 06:20

A Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az utca köve… Végy egy követ az egyik kezedbe, másikba meg vízzel telt szivacsot: szorítsd meg mindkettőt. A kőből semmi sem jön, a szivacs meg bőven ontja a vizet. A szivacs a lélek, amelyet betölt a harmadik isteni személy, a kő meg a hideg és kemény szív,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 06:17

A fiatalokat fel kell készíteni a házasságra, meg kell tanítani nekik a szeretetet. A szeretetet ugyan nem lehet megtanulni, mégis azt kell mondanunk: nincs még egy dolog, amit ennyire kellene tanulni!A jelenlegi helyzet drámai volta, az alapvető erkölcsi értékek elhomályosulása jelentős mértékben…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 06:17

Biztonság... A mai nap imádsága:Uram! Te vagy életünk egyetlen biztonsága, kérünk Téged, szereteteddel óvj meg minket minden gonosztól! ÁmenAz időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 04:20

Látod, Istenem, milyen esendő vagyok? Ha nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled. Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észrevétlenül: Istenem, add, hogy…   kattincs Haragszol ilyenkor rám? Kérlek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 00:23

Egészségtelen összehasonlítás „…Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert!” (1Sámuel 18:7)Ahelyett, hogy csatlakozott volna Dávid győzelmének ünneplőihez, akik így énekeltek: „Dávid megölt tízezret”, Saul féltékeny lett. Ezzel megnyitotta magát a „gonosz lélek” előtt (ld. 1Sámuel 18:10).…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 00:16

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 00:00