Szerző: Andre Lowoa  2019.01.01. 00:00

Kedves Testvérek! Nagy örömünkre Budapesten is beindul a kegyelmi erőmű: a 0-24 órás szentségimádás. Az erőművet azonban el kell látni tüzelőanyaggal, és fűtő is kell. Azaz, akkor lesz Budapest és Magyarország, valamint nemzetünk megújulásának forrása, ha örökimádás zajlik a kitett Oltáriszentség…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.01. 00:00

Újesztendő, vígságszerző most kezd újjulni, Újjuláskor víg örömmel akkor hirdeti, Hirdeti már a Messiás, eljöttünk lenni. Legyetek hát az Istennek igaz hívei.

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 23:59

December a Bak csillagkép jegyében a téli napforduló hava. „A téli ünnepkör több ünnepe őrzi több európai nép téli napfordulós ünnepeinek »pogány« hagyományait, amelyek… elsősorban termékenységvarázslással és halottkultusszal voltak kapcsolatosak” (Morvay…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 22:04

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges. Gyermekeim! Itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 18:38

KÉP: Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be,      Igazság Könyve: "Drága szeretett leányom, az új Hajnal elérkezett, és a változások megkezdődtek a Második Eljövetelemre való felkészülésben. A háborúk Közel-Keleten fokozódni fognak, és sokan meghalnak majd a gonosz csoport keze által.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 18:31

"Gyermekeim fel kell ismernetek, hogy világotokban a gonosz erői veszélyeztetik az Atyaistenbe vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők ugyan nem fognak győzni, mert nincs hatalmuk Mennyei Atyám fölött, de mégis gyötörni fogják felebarátaikat és testvéreiket a gyilkosság, a háború és az ellenőrzés…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 17:35

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra ! "Oly sok mindenért szeretnék, Uram, Neked hálát adni, megköszönve,hogy soha nem engeded el a kezem.Köszönöm Neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál.Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerhetlek Téged.Hála Neked, Uram,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 16:59

Az argentin La Plata nyáron kinevezett új érseke, Victor Manuel Fernandez, december 17-én és 24-én két érseki rendelettel hajtott végre radikális változtatást az érsekség területén ünnepelt liturgikus rendben. A hírt az Adelantelafe.com híroldal közölte, amely részleteket is idézett az érseki…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 12:09

Tanítsd és prédikáld azt, amiről a Biblia alapján meggyőződtél "Továbbra is a Krisztusról prédikálunk mindenkinek, teljes bölcsességgel intve és tanítva minden embert, azért hogy Krisztusban érett emberként állíthassuk Isten jelenléte elé." (Kol 1:28 NCV)A lelki fejlődés harmadik mércéje a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 10:49

Hinned kell, hogy lásd ,,A hit az, hogy bízunk abban, hogy amit remélünk, valóban meg fog történni, és bizonyosságot ad számunkra azokról a dolgokról, amiket nem láthatunk.” (Zsidókhoz írt levél 11:1, NLT fordítás) Hit által látjuk a jövőt. Ez azt jelenti, hogy előbb hiszük valamit,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 10:48

A célok segítenek azt tenni, ami igazán számít   "Isten bármire képes, sokkal többre, mint azt valaha is képzelnéd, gondolnád vagy várnád a legmerészebb álmaidban!" (Efézus 3:20. MSG) A Biblia azt mondja, hogy Jézus célokat állított maga elé. Sőt gyakran elmondta a nyilvánosságnak, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 10:47

EGYETLEN RÁM VETETT TEKINTET IS ÖRÖMET SZEREZ NEKEM! 1995. február 23.   Dhaka (Krisztus képére néztem.) Szépség Alkotója! Hogyan lehetséges, hogy nincs mindenki elbûvölve Tõled? Sohasem hagy el minket szereteted, bár nyomorúságosak vagyunk és csak rombolni tudunk. Vétkezünk, pedig még…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 08:12

A türelem tökéletesebb, ha nem zavarja sürgetés. Ha a Jóisten meg akarja hosszabbítani a próba idejét, ne panaszkodjatok és ne akarjátok kifürkészni annak okát, hanem gondoljatok arra, hogy Izrael fiainak negyven éven át kellett vándorolniuk a pusztában, mielőtt az ígéret földjére tehették volna a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 08:06

A szentmiseáldozat alatt Jézus azt mondhatná nekünk: „Íme, a te Anyád!” Van-e olyan gyöngéd a szeretetünk és a szívünk tiszta-e annyira, hogy magunkhoz vehessük a Szűzanyát úgy, ahogyan János tette? Olyan gyöngéden, ahogyan János vette Őt magához.Álljatok meg, időzzetek az Oltáriszentség előtt!…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 05:51

Az irgalmas szeretetre leginkább azoknak van szükségük, akik egymás közvetlen közelében élnek: a házastársaknak, a szülőknek, és gyermekeknek, a barátoknak; de nem szabad hiányoznia sem a nevelésből, sem a lelkipásztori munkából. Bár életünkhöz szükségünk van anyagi javakra, az emberi boldogságot…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 05:50

Dolgozzunk, gyermekeim, dolgozzunk! Eljön a nap, amikor úgy találjuk, hogy semmi sem volt túl sok a mennyországért.Ha már meg vagyunk fosztva a szentségi áldozástól, legalább pótoljuk, amennyire lehet, lelki áldozással. Ezt minden pillanatban végezhetjük, hiszen úgyis állandóan vágyakoznunk kell a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 05:49

Idő... A mai nap imádsága:URam,Istenem! Köszönöm Neked az erőt, a kitartást, amivel érdemtelenül megajándékoztál, s gondviselő jóságod számos jelét, amit adtál az elmúlt esztendőben is! Kérlek áldd és óvd minden szerettemet, közelben és távolban, add meg nekik mindazt, amire szükségük van, s hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 04:19

A hitetlen ember az áldások özönében is folyton zúgolódik, a hívő lélek pedig a legsúlyosabb csapások alatt is talál okot a hálaadásra. A legcsekélyebb adományért is légy háládatos, s méltó leszel nagyobbak vételére. (Kempis Tamás)A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 03:07

  Az új év „Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.” (Zsoltárok 65:12) Vikki Burke bibliatanító mondta: „A legtöbb emberhez hasonlóan bizonyára te is tettél újévi fogadalmat, például, hogy lefogysz, hogy többet fogsz mozogni, egészségesebben fogsz táplálkozni… hogy javítasz az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 00:17