"Gyermekeim fel kell ismernetek, hogy világotokban a gonosz erői veszélyeztetik az Atyaistenbe vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők ugyan nem fognak győzni, mert nincs hatalmuk Mennyei Atyám fölött, de mégis gyötörni fogják felebarátaikat és testvéreiket a gyilkosság, a háború és az ellenőrzés által.

... Gyermekeim, imádkozzatok kitartóan azon sötét lelkek megmentéséért, akik talán nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-a-vilagban-ideiglenesen-beke-lesz-ha-a-sotet-lelkek-megternek/


"Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba! Atyám!”
Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.
...
Sok ízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten: * végül a beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk. Zsid 1,1-2 – 6.tónus."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-01-01

IMA:
"Keresztes Imahadjárat 59. imája

A hűség fogadalma az Isteni Akarathoz

Drága szeretett leányom, ahogy Örök Atyám örökségül hagyta az Ő Pecsétjének nagy ajándékát az emberiség számára, úgy Gyermekeinek szintén hűséget kell fogadniuk az Ő Isteni Akaratának.

Felkérem Isten minden gyermekét, akik továbbra is menetelni fognak az Ő hadseregében, segítvén Isten valamennyi gyermeke lelkének megmentését, beleértve a megrögzött bűnösökét is, hogy tegyék le ezt a fogadalmat

Ó, Magasságos Isten, Mennyei Atya, erőteljesen hűséget fogadok Neked, tisztelvén Téged és engedelmeskedvén Neked mindenben, egyesülve a Te Isteni Akaratoddal a Földön.

Egyetlen szeretett Fiad, az Igaz Messiás Szent Vére által, felajánlom Neked elmémet, testemet és lelkemet, minden lélek nevében, hogy egyként egyesülve mehessünk be a Te Mennyei Királyságodba, hogy teljesedjen Isteni Akaratod amint a Mennyben, úgy a Földön.

Ámen."

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-7-nap-vasarnap


"17Intő szóra hallgatni életre vivő út, aki megveti az intést, az eltévelyedik. "
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld10

IMA:
"Jézus az Emberiséghez 3. Litánia
... Az Igazság útján vezess minket.

Keresztes Imahadjárat 52. imája
Végy minket karjaidba és tölts el azzal a reménységgel, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy lássuk az Igazság útját."
http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-7-nap-vasarnap

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 17:35