SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges. Gyermekeim! Itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 18:33

“ Te sok gyűlölet középpontja leszel 2012.12.31 19:25 Drága szeretett leányom, a rád, mint hírnökre rakott teher, aki azért küldetett, hogy előkészítse az utat Második Eljövetelemre, egyre nehezebb. Te sok gyűlölet középpontja leszel, és sokan, beleértve a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 17:18

Minden keresztény papi szolgálatot lát el „Jöjjetek hozzá mint élő kövek, mint szellemi ház, amely szent papsággá épül fel.” (1Péter 2,5a, GW fordítás) Isten azt mondja, hogy pap vagy. A hátteredtől függően ez vagy ijesztő, vagy kicsit zavaros lehet számodra. Péter azt mondja, hogy a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 10:09

A Teremtőd az Atyád szeretne lenni „A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek." Ján.1, 11-12Már beszéltünk arról, hogy miért is nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 10:08

NEM FOGOM KÍMÉLNI A KÁINOKAT 1987. szeptember 29. Istenem, úgy tûnik, hogy szomorú vagy némelyik papi lélek miatt. Vassula, õk oly sok lélekért felelõsek. Nemcsak õk buknak el, hanem magukkal rántanak sok más lelket is. De Uram, bizonyára vannak sokan, akik jók, akik szeretnek Téged,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 08:19

A próbák, amelyek elé az Úr állít és állítani fog még, az isteni szeretet jelei, gyöngyök a lélek számára. Kedveseim, elmúlik a tél és beköszönt a tavasz, amely annál több szépséget hoz majd, minél keményebbek voltak a viharok. http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/04/ Az örök békéért való…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 08:05

A házasság életszentségre vezető út akkor is, ha keresztúttá válik.A jó nevelőnek nyitottá kell tenni tanítványait az abszolút értékek fel, és meg kell tanítania őket arra, hogy az egész életet és történelmet Krisztus nagy és gazdag Misztériumának fényében szemléljék.Az aratnivaló sok, de a munkás…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 05:24

A fogadalom ma annyit is jelent, hogy előnyben részesítem a belső életet a külsővel szemben. Egyszerű és szakadatlan tökéletesedés választása ez, nem középszerű, kényelmes, jelentés nélküli út. Így mondja a Szentatya. Hát nem nagy a mi küldetésünk, ha ilyen sokat kíván tőlünk: egyenesen azt, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 04:24

Békesség... A mai nap imádsága:Istenem! Te látod véges elménk izgatott kérdéseit a végtelenről, s jól tudod, hogy válaszaidat oly sokszor meg sem értjük. Kérünk Téged légy kegyelmes hozzánk, s add nekünk minden értelmet felülmúló békességedet, hogy szeretni tudjunk! ÁmenTanuljátok meg tehát,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 04:18

A hitnek és a szeretetnek ez a fölindítása mindenre jó orvosság: „Istenem, hiszek, erősen hiszek, azaz a legkisebb kétely és habozás nélkül. Hiszem, hogy mindenütt jelen vagy, hogy látsz, hogy rajtam nyugtatod a szemed, hogy egy napon én is meglátlak téged tiszta világosságban, és élvezni fogom…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 04:11

A mi kereszténységünknek egy nagy hibája van: az, hogy rajtunk van, ahelyett, hogy bennünk lenne.Csak amikor elég sötét van, látod meg a csillagokat. Erény mindaz, ami az örök mértékkel megegyezik s a teljesség felé emel; bűn mindaz, mely az örök mértékkel szembeszegül, s a teljességtől távolít.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 03:01

A nyitott ajtó elv „Mert megértettük: Isten oda hívott minket.” (Apostolok cselekedetei 16:10) A Bibliában azt olvassuk, hogy Pál és Szilász „azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.30. 00:17