Szerző: Andre Lowoa  2018.12.03. 00:00

János ev. 5:1-11   Adventi vasárnapokon ünnepi készülődésünkben a bethesdai beteg vezet bennünket. Ő a nagy várakozó, az adventi ember képe és szimbóluma, aki 38 hosszú éve várja betegsége gyógyulását a tó gyógyító vizétől. Jézus egy ünnepre Jeruzsálembe korán érkezvén kiment a híres tóhoz,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 19:16

Drága szeretett leányom, mindazok, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, és azt állítják, hogy előkészítik az utat az Úr számára, hallatni fogják magukat a világ minden részén, – sok hang, sok próféta, sok hazug – mindenki Isten Felhatalmazása nélkül. Legyetek éberek, különösen akkor,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 18:19

Medjugorje, 2018. december 2. Drága gyermekek! Amikor hozzám, mint édesanyához tiszta és nyitott szívvel jöttök, tudjátok, hogy meghallgatlak, bátorítalak, vigasztallak benneteket, de mindenekfelett közbenjárok értetek Fiamnál. Tudom, hogy erős hitre vágytok, és hogy igaz módon tudjátok azt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 17:13

“A Keresztes Imahadjárat ezen imáját a Nagyfigyelmeztetés utáni időben kell imádkoznotok a lelkekért. A Keresztes Imahadjárat 88. imája a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után: Ó, Jézus Szentséges Szíve, mutasd meg mindnyájunknak, szegény bűnösöknek Irgalmasságodat. Világosítsd meg a kőszívűeket,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 17:07

A diasort érdemes többször is megnézni, és minden nap az aktuális idézetet elolvasni.

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 15:27

"Próféták voltak a világba küldve, hogy születésemet előre meghirdessék. Prófétákat küldött Atyám is, hogy a lelkek üdvösségét már a kezdetektől fogva felkészítse. Próféták lettek most is a világba küldve, hogy az emberiséget felkészítsék Második Eljövetelemre. Ébredjenek fel mindazok közületek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 15:14

  Legyen a szeretet az életstílusod   "Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik." Lukács 6,32 Ha olyan a szereteted, mint egy égő a lámpában, amely be- és kikapcsol, akkor nem szeretsz másokat úgy, ahogy Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 10:15

A nagy fordulat   "Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal és bővelkedőket küldött el üres kézzel." Luk. 1, 51-53 Mi az alázat? Az alázat az, amikor azt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 10:14

Időről időre előkerülnek olyan hangok az Egyházban, akik a fogamzásgátlás alkalmazását mentegetik, és annak minden körülmények közötti súlyos bűn voltát tagadják. Minősített esete ennek, amikor a magyar egyház egy tekintélyes papja nyilvános lelkipásztori tanácsadásában, az Egyház tanításaként…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 10:04

TANULJÁTOK MEG, HOGYAN KELL IMÁDKOZNI! ÉLJETEK SZENTÜL! 1988. december 16 Uram? Én vagyok. Íme üzenetem a mai összejövetel számára. Virágaimtól kérem: Virágaim, kérlek benneteket, tanuljátok meg hogyan kell imádkozni!Amikor imádkoztok, szívbõl imádkozzatok! Olyan imára van szükségem,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 09:31

Áldunk Téged,mert kivezettél minket a sötétségből. Ámen.Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 09:22

– Atyám, Ön annyira jó!  – Én nem vagyok jó, csak Jézus jó. Nem tudom, hogy ez a ferences ruha miért is nem hagy el engem? A föld utolsó bűnözője ugyanolyan jó, mint én. http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2012/07/ Az üdvösség eléréséhez át kell kelni a mindig pusztulással fenyegető, viharos…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 08:18

AZ ÉLETSZENTSÉG NEM BONTAKOZIK KI EGY NAP ALATT 1989. december 16. Béke legyen veled! Az életszentség nem bontakozik ki egy nap alatt. Ki kell tartanod ezen az akadályokkal és kis keresztekkel teli úton! Ne menj el tõlem! Folytatnád? Tovább jönnél velem ezen az úton egész végig?…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 08:13

A mindig megismételt kis bűnök megölik az embert. Aki az Ige erejét saját szívében át nem élte, az nem képes más számára sem erővel hirdetni. (Kroecker) „Amikor Jézus továbbhaladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az pedig felkelt, és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 07:15

A böjt idején fordítsatok különös figyelmet a bűnbánatra és az elégtételre. Jézus mondta, hogy a bűnbánatra szükség van az ördög, a világ és a test legyőzéséhez. Szeressetek imádkozni! Napközben gyakran érezzétek szükségesnek az imát, és ne fáradjatok bele az imádságba.A kis Bernadett főnöknője…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 06:08

A jó keresztény diadalszekéren járja végig a világ útját. Angyalok vonják a szekeret, s Krisztus Urunk kormányozza; a szegény bűnös viszont be van fogva saját életének kocsijába, a sátán ül a bakon, és hatalmas ostorcsapásokkal hajtja előre.Amikor távoztok a földről, minden úgy marad, ahogyan volt;…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 06:06

A fiatalság az emberi élet személlyé válásának az időszaka, egyben pedig a közösségi emberré válás ideje is. A fiatalok, fiúk és lányok egyaránt tudják, hogy másokért és másokkal kell élniük, tudják, hogy életüknek akkor van értelme, ha ajándékká válik a felebarát számára.A kultúra mindig magában…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 06:06

Advent első hete Advent Úrjövet! Várunk valakit, aki szebbé, jobbá, boldogabbá teheti az életünket. Életet kapunk, de nem úgy, ahogy a hétköznapokban, hanem olyan távlatot nyitva, ahogy csak az Isten tudja kitágítani az életünket.   Az egyház, advent elején a végső beteljesedést…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 05:50

Életünk helyes irányultságáért. A mai nap imádsága:Uram! Adj erőt felnéznem hétköznapjaim küzdelmeiből, hogy Benned és általad életreszóló célt és tartalmat nyerjenek földi dolgaim! Ámen Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi,az nem látta az Istent.3 Jn 11bIstentelen... ha…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 04:41

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 00:05

Bűnbocsánat és belső gyógyulás „Ő megbocsátja minden bűnödet.” (Zsoltárok 103:3) A zsoltáros azt írta: „Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet” (Zsoltárok 103:3). Figyeld meg, mi van először: a tudat, hogy minden bűnödre bocsánatot nyertél, megelőzi a betegségek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.02. 00:03