Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Ő, az okkult hatalom által, azt fogja véghezvinni, ami a gyógyíthatatlan emberek számára gyógyulásnak látszik. 20171230

2018. december 29. 17:36 - Andre Lowoa

Messiás,

"A közel-keleti háborúk felgyorsulnak majd és széles körben elterjednek. Ezek úgy a Nyugatot, mint a Keletet bele fogják keverni. A zűrzavart a béke embere fogja megállítani, a fenevad, az Antikrisztus. Idővel sokan azt fogják hinni, hogy ő az Isten, a Messiás; Ő látszólag oly sok hatalommal fog rendelkezni. Hatalmát a gonosz atyja, a Sátán adta neki.

 

...

Ő más csodákat is fog tenni, de ezek csak illúziók lesznek. Néhány felszentelt szolgám leborul majd előtte és imádni fogja őt. A politikai vezetők nyilvánosan meg fogják őt tapsolni. Úgy fognak rá tekinteni, mint a jóságos és alázatos messiásra, és ő minden jellemvonásomat utánozni fogja. Sajnos, sokakat meg fog téveszteni.

Kérlek benneteket, Tanítványaim, figyelmeztessétek az embereket arra, hogy Én nem testben fogok eljönni."


Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/o-az-okkult-hatalom-altal-azt-fogja-veghezvinni-ami-a-gyogyithatatlan-emberek-szamara-gyogyulasnak-latszik/
 
 
Tóra:
"22Ezért mondja az Úr, Jákob házának Istene, Ábrahám megváltója: Nem szégyenül meg többé Jákob, és arca nem sápad el többé23mert látni fogja, amit kezem végbevitt körükben, és szentnek hirdeti a nevemet.” Valóban, szentnek magasztalják majd Jákob Szentjét, és félve tisztelik Izrael Istenét. 24Akkor a tévelygő lelkűek bölcsességet tanulnak, és a zúgolódók elfogadják a fegyelmet."
----