Menjetek békével. Én mindig imádkozni fogok értetek, drága gyermekek, és válaszolni fogok mindig hívásotokra, hogy az emberiség megváltassék Isten Szemében.Édesanyátok,Az Üdvösség Anyja” Olvass tovább:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 18:28

Szűzanya: „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.” http://szeretetlang.hu/?old=leiras&parent=24 A Szeretet lángja kioltja a gyűlölet tüzét. Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-szeretet-langja-kioltja-a-gyulolet-tuzet/ 3,5 év = 1335 nap (ahány…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 17:12

"A szeretet és a béke csodálatos korszaka a világon.... Ne hagyjátok, hogy ezt bárki is elhibázza, az örök boldogság életét. Ti is szeretnétek, hogy testvéreitek ebből ne legyenek kizárva. "Olvass tovább:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 16:53

Azt, hogy egyre több templomot zárnak be "ne félelemmel" köszöntsük, hanem azzal, hogy "változnak az idők, ezért gondolkoznunk és alkalmazkodnunk kell" - írta Ferenc pápa a pápai gregorián egyetemi konferencián (november 29).Nem tudni, hogy min is kell "gondolkoznunk".Ferenc pápa azt írta, hogy a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 16:42

Pietro Parolin bíboros, a vatikáni államtitkár azt állítja, hogy "a bevándorlás hatalmas mértékben hozzájárult a régi és jelenlegi nagy civilizációk kialakulásához".A "falak" ellen beszélt és hozzátette, hogy a bevándorlás "negatív narratíváját" meg kell állítani.Parolin ezt előszónak írta a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 16:37

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 16:00

Bakonycsernyei gondok miatt jobbnak láttam elkészíteni

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 10:53

  Miért nem engedem át Isten kezébe az irányítást?   „Ne engedjétek, hogy a bűn uralmat vegyen az életetek felett; mondjatok nemet a bűnös kívánságnak... Ehelyett teljes mértékben szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik meghaltak, de már új életük van. Használd tehát a tested…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 10:05

Isten igazságának belénk írt ismerete   "Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt." (Róma 2,14) Isten arra vezet minket, hogy felfedezzük az ő törvényét, nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 10:04

A Biblia azt mondja, a szeretet képesség   "Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent" (1János 4:7) A szeretet egy készség, amit meg lehet tanulni. Más szóval egy olyan dolog, amiben jó tudsz lenni, és ez azt jelenti, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 10:03

A jó és rossz közötti harc az emberi életnek megpróbáltatás jelleget ad. Erkölcsi próbatétel ez, innen ered különös szépsége. Bizonyos mértékben a megpróbáltatás ad létüknek értelmet, ezen keresztül szólít fel bennünket Krisztus, hogy valósítsuk meg Isten Országát itt e földön.A kultúrának általában…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 09:27

Ebben a Jézus drága vérének szentelt hónapban meg kell erősítenünk szeretetünket a szentmise és Krisztus szenvedése iránt, örömmel kell fogadnunk a nap, mint nap reánk váró apró áldozatokat. Ne meneküljetek el az apró küzdelmek elől, mert azok nagyon üdvösségesek számotokra és mások számára is.Ennek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 09:27

A kereszt átöleli a világot: átöleli a világ négy táját, mindenkinek jut belőle egy kicsi.A szentek nem kímélték magukat, csakhogy meglássák Istent és érte dolgozzanak. Elfelejtettek minden teremtett dolgot, csakhogy Őt megtalálják: így jut el az ember a mennyországba…A Szentlélek erő. A Szentlélek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 09:26

Idén december 2-án veszi kezdetét az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapot felölelő időszaka. A Jézus születésének ünnepére való várakozást a böjt, a bűnbánat és a tettekben megnyilvánuló jócselekedetek mellett a kifejezetten csak erre az időre jellemző katolikus…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 09:25

A kegyelem Isten természetfeletti adománya, egy olyan ajándék, ami nem tartozik a természeteshez, sem mint alkotóeleme a természetnek, sem mint a természetből következő valami, sem mint a természet igénye, sem mint olyan ami kiérdemelhető. A kegyelmet szeretetből kapjuk. A kegyelem által Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 09:18

Istennek Szent Anyja, Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmáért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 08:32

A kötelesség minden másnál – akár szent dolognál is – előbbrevaló. http://pioatyabreviariuma.blogspot.hu/2011/11/A legszebb hitvallás az, ami a sötétben szakad föl belőled, az áldozatban, a fájdalomban, amikor megfeszült erővel akarod a jót. Ez az, ami villámként hasít lelked sötétségébe, ez a vihar…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 08:16

Advent van, s átjárja lelkem a szeretet és az emlékezés. Rájövök ismét-tán ezredszer-, hogy szépen élni gyakran túl kevés. Szeretni szóban és tettekben, hinni, remélni szüntelen. Táplálni kell mosollyal, öleléssel, hogy emléked hibátlan legyen. Most visszarepülök gondolatban…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 06:56

....... - Hogyan tudom viszonozni mindazt, amit értem tettél?Virágom, Isten szeretett leánya, képessé tettelek, hogy növekedj Bennem azáltal, hogy szívedben élek és Magamban érlellek. Azért tettem ezt, hogy megmutassam ennek a nemzedéknek és az eljövendő nemzedékeknek Jóságomat és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 05:59

Hitetlenség... A mai nap imádsága:Uram! Hitetlen gondolatok gyötörnek, s gyakran nagy bennem a kísértés, hogy Nélküled hamarabb célba érek... Istenem, adj nekem alázatos szívet, hogy ne feledjem el egyetlen percre sem, hogy az életemet Tőled kaptam, s Neked is kell majd elszámolnom vele! Add, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 04:30

A hit „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom…” (Zsidókhoz írt levél 11:1)Jegyezz meg két fontos dolgot a hitről: 1) A hit vagyon. Amerikában az emberek dollárral fizetnek, Európában euróval, de Isten országában a hit a hivatalos fizetőeszköz! Erre van szükség akkor, ha valaki Istennel akar…

Szerző: Andre Lowoa  2018.12.01. 00:21