Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2018. december 5. ELÉNEKLEM NEKED SZERETETEM ÉNEKÉT

2018. december 05. 08:10 - Andre Lowoa

1990. november 27.

Drága lélek, béke legyen veled! Boldog vagy-e, hogy velem lehetsz?

Igen Uram, nagyon boldog vagyok. Mondjunk dicséretet az Úrnak!

Leányom, amikor fáradságot nem kímélve értem dolgozol, erõfeszítésedet és fáradságodat arra használom, hogy általa más lelkeket gyógyítsak meg. Igen, jegyezd meg, hogy amit áldozatos lélekkel teszel, azt én jóra használom… Én vagyok az emberiség Tanítója.
Maradj mellettem, hogy füledbe súghassam szándékaimat! Maradj Istened közelében, kedvesem! Õ szeret téged a legjobban. Maradj a közelemben gyermekem, és hagyd, hogy Kenyeremmel tápláljalak! Jöjj a közelembe leányom, mert én nem bántalak téged, csupán vigyázok rád, és tanácsot adok neked.
Eléneklem neked szeretetem énekét.
Ez az ének ment meg téged, és ez menti meg az egész emberiséget. Agyagból vagy, de számít az? Halhatatlan lelket adtam neked, olyan lelket, mely rövidesen visszatér hozzám. Nem vagy sem fenséges, sem szép, hacsak nem az én isteni fenségemet és szépségemet tükrözöd lelked tisztaságán keresztül. Ez azonban csak akkor nyilvánul meg gyermekem, ha engem követsz.
Lehetõséged van arra, hogy engem kövess!
Közeledj ezért hozzám, gyermekem! Ajánld fel nekem akaratodat, és késlekedés nélkül, repülve jövök hozzád a szeretet láncaival, hogy magamhoz kösselek és megtanítsalak, miként dicsérj, és miként imádj engem éjjel és nappal. Megtanítalak angyalaim himnuszára. Megmutatom neked dicsõségemet és erõmet. Megtanítalak arra, hogy mennyire kötõdj az élethez, megtanítalak arra, hogy hogyan borulj le elõttem, és hogyan imádj engem. Jöjj hát közelebb hozzám, és õrködni fogok lelked felett.

De Uram, mit szeretsz bennem, a bûnösben?

Semmiségedet és nyomorúságodat…
Amikor a világ hidegségét már elviselhetetlennek érzed, jöjj gyorsan Szívem kemencéjébe! Én vagyok menedéked, és én meg foglak oltalmazni. Atyád a mennyben tudja, hogy nem tartozol a világhoz, mégis a világba küld téged, hogy megmutassa a világnak Istened Szívét, és azt hogy én, aki vagyok, küldtelek téged. Jöjj most, pihenj meg bennem, és engedd, hogy én is megpihenjek benned!