Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2018. december 2. TANULJÁTOK MEG, HOGYAN KELL IMÁDKOZNI! ÉLJETEK SZENTÜL!

2018. december 02. 09:31 - Andre Lowoa

1988. december 16

Uram?

Én vagyok. Íme üzenetem a mai összejövetel számára. Virágaimtól kérem: Virágaim, kérlek benneteket, tanuljátok meg hogyan kell imádkozni!Amikor imádkoztok, szívbõl imádkozzatok! Olyan imára van szükségem, amely a szívetekbõl jön, nem pedig ajkatokról. Ne imádkozzatok gyorsan, legyetek összeszedettek, és lassabban imádkozzatok, rám tekintve! Én Jelen vagyok; hozzám kell érkeznie imátoknak! Tanuljatok meg szüntelenül imádkozni! Nem úgy értem, hogy végtelen órákon át térdeljetek, hanem akkor lesztek szüntelen imádságban, ha sohasem feledkeztek meg jelenlétemrõl, ha lelketeket hozzám emelitek, ha bármit mondtok, tesztek vagy gondoltok, azt nekemteszitek. Odaadásra és hûségre van szükségem. Mérték nélkül szeressetek és vágyakozzatok utánam! Én vagyok Szabadítótok és Vigasztalótok, jöjjetek tehát vonakodás nélkül hozzám! Megvigasztallak benneteket, reménységet adok nektek. Ne hagyjátok abba tehát imáitokat és áldozataitokat, hanem sokasítsátok! Tartsatok ki a szüntelen imádságban! Én, az Úr, üzenetemet az 1989. esztendõre szóló igével fejezem be:

“Éljetek szentül és viszonozzátok szeretettel a gonoszságot! Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket !”

Én Béke és Szeretet vagyok és megáldalakbenneteket.