A világ minden nemzete egyként egyesül Istennel. Mindannyian ugyanahhoz a családhoz tartoznak.Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-vilag-minden-nemzete-egykent-egyesul-istennel-mindannyian-ugyanannak-a-csaladnak-reszei/ "Testvéreim!  Azt mondom: Ha száddal vallod, hogy Jézus…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.30. 17:03

"Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.30. 16:39

Stuttgart-Rottenburg püspöke, Gebhard Fürst december 9-én fogja felszentelni a stuttgarti Szent Péter templomot.A "templom" belseje szinte teljesen üres, csak egy fekete oltár és egy fekete pulpitus - ez pedig az üresség és rondaság szimbóluma, amelyek jelképezik a hitehagyott német egyházat, ami…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.30. 10:24

 1. "Ha népem nem akar engedelmeskedni, kénytelen leszek elengedni Fiam karját. Olyan nehéz az és olyan súlyos, hogy már nem tudom tartani." 2. "Milyen régóta szenvedek miattatok... Ha azt akarom, hogy Fiam ne hagyjon el benneteket, szüntelenül imádkoznom kell, és ti nem törődtök ezzel!" 3. "Hat…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.30. 09:00

TÉVEDÉS AZT HINNI, HOGY EZ AZ ÉN ÍRÁSOM 1989. november 7. Jézusom? Én vagyok. Béke legyen veled! Fogadj engem úgy, ahogy tanítottalak. Virágom, szeress, merülj el bennem, végy magadhoz, és légy tükörképem, galambom! Uram, add értésemre, miért fordulnak elõ helyesírási hibák?…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.30. 08:15

Amikor a szólásszabadságot elveszik, akkor az Igazság rejtve marad. Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/amikor-elveszik-a-szolasszabadsagot-akkor-az-igazsag-rejtve-marad/ “A zsidóknak a következőket mondom: Ti azért szenvedtetek, mert nem hallgattatok Isten Szavára, mely a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 17:02

"Ez a sátán módszere, hogy elvonjon benneteket (Tőlem), mert egy idő után azt reméli, hogy feladjátok keresésemet és visszaestek világi életmódjaitokhoz, mely ugyan örömet okoz majd nektek, de elégedetté nem fog tenni benneteket.Nem tudjátok, hogy az ima meg tudja akadályozni, hogy ez megtörténjék?…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 16:41

JAHVE MEGLÁTOGATOTT 1992. január 16. Ó Uram, nem találok Szavakat dicséretedre, mégis szeretnék szólni Hozzád! Jahve:   Segítek neked. Írd! Jahve meglátogatott. Mint szélroham úgy emelt fel Lelke, és megmutatta nekem Arcát. Gyengédséget, szeretetet és végtelen jóságot fedett fel…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 08:40

féltékenység,  rágalmazás, gyűlölet,     konfliktus,     figyelemelterelés, testvérek, nincs idő, megosztottság, KÉP: 1129_israel-divided.jpg   Egy szerető Isten nem idézne élő konfliktust, és nem okozna szakadást. Egymást Isten Nevében rágalmazni, bűn Atyám…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.28. 17:04

"VÁLASZOS ZSOLTÁR Válasz: (A Messiáskirály) napjaiban az igazság virága nyílik, * és teljes béke lesz a világ végéig! Vö. 7. vers....Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”Ezek az evangélium igéi.Lk…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.28. 16:48

Bűnbánatra hívom e nemzedéket 2015. november 28.  Az IÉI 30. évfordulója!  Leányom, béke! Figyelj! Béke legyen veled! Hirdesd a békét ott, ahol nincs béke, a szeretetet ott, ahol gyűlölet van, az egységet ott, ahol megosztottság van. Ezekben az években kimondhatatlan szeretetemben szüntelenül…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.28. 08:11

változások, teremtés, világ vége, tisztulás, bűn, kormány, emberiség, Isten, lélek, vagyon, ... élelem, otthon, lelkek, alázat, Új Paradicsom, jog, átmeneti, anyagi csodák, ti időtök, szenvedés,  elégedetlenség,  gyűlölet , kétségek , Sátán, vadállat, test…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.27. 17:14

http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/keresztes-imahadjarat-9-a-szenvedes-felajanlasa-mint-ajandek/"Ő ítéletet tart majd a nemzetek fölött, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg beolvasztják ekevasnak kardjukat és sarlóknak lándzsáikat. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.27. 16:13

Az alábbiakban tematikus összefoglalót közlünk a katolikus egyházon belül a közös katolikus-protestáns szentáldozás (interkommúnió v. intercommunio) megvalósulásának eddigi lépéseiről. A témában összesen 53 cikkünket ajánljuk, résztémák szerint csoportosítva, többé-kevésbé időrendi sorrendet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.27. 09:16

CSAK EGY MÉRFÖLDET KELL MEGTENNÜNK 1994. május 21. Panormiti Szentséges Szívem Vassulája írd: Béke legyen veletek! Bennem fogtok élni, ezért bennem leljétek gyönyörûségeteket!1 Frissüljön fel lelketek jelenlétemben! Jöjjetek és figyeljetek Szívem kívánságaira: szeretetemért, amelyet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.27. 08:50

“A Keresztes Imahadjárat 86. imája: Szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől“ Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/papjaim-nektek-nem-szabad-megbantanotok-engem-azt-allitva-hogy-egy-hazug-vagyok/   “Ekkor Dániel így beszélt az ő és három társa fölé rendelt tiszthez: „Adj…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.26. 17:00

"... maradjatok nyugodtak és higgadtak, és hagyatkozzatok Rám teljes bizalommal.... Kérlek, ne találgassatok dátumokat, hiszen már oly sokszor megmondtam, hogy Én nem fogok dátumokat kinyilvánítani.Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/en-datumokat-nem-nyilvanitok-ki/VÖ.:"Kezdőének:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.26. 16:40

Fenséggel és hatalommal kormányzok, és ellenállhatatlan kegyelemmel december 11. Gyermekem, Jahve a nevem. Érezd a jelenlétemet. Nyisd ki a szívedet a kegyelemnek, hogy az Én fényem világíthasson benned. Ne félj, mert Én veled vagyok! A parancs, melyet szeretettel adtam neked, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.26. 08:51

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.26. 00:09

„Íme, magam keresem meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és a sötétség napján szétszóródtak. Magam…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 17:14

Üzenet, 25. november 2018 "Drága gyermekek! Ez a kegyelem és az imádság ideje, a várakozás és az ajándékozás ideje. Isten önmagát adja nektek, hogy mindenekfelett szeressük Őt. Ezért, gyermekeim nyissátok meg szíveteket és családjaitokat, hogy ez a várakozás imádsággá és szeretetté, de különösen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 17:07

"Látni fogják arcát, és homlokukon hordják a nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. ... Ezek a szavak hitelesek és igazak. Az Úr, a próféta-lelkek Istene, elküldte angyalát, hogy hírül adja szolgáinak mindazt, aminek csakhamar meg kell…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 16:40