Drága szeretett leányom, hamarosan sokan elkezdik használni tudományos ismereteiket, hogy kiértékeljék a Legszentebb Evangéliumokat. Ahelyett, hogy Szavam Igazságát nyilatkoznák, mely Isten Bölcsességéből származik, elkezdik azt elferdíteni egy korszerűbb képet adván neki. Szavaimat, melyeket a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 18:49

Közös nyilatkozatban szólították fel a híveket a menekültek fokozottabb támogatására Svájcban a keresztények, a zsidók és a muszlimok legfőbb vezetői. - írja az MTI a Kathpress katolikus hírügynökségre hivatkozva. Svájcban a három felekezetnek ez az első közös állásfoglalása a menekültügy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 18:20

“Egy globális oltóanyag bevezetése – melynek a csecsemők és a kis gyermekek a célpontjai -, az egyik leggonoszabb formája lesz a népirtásnak, melyre nem volt példa a zsidók Hitler alatt történt halála óta. …Most nyilvánvaló lesz a haragja egy olyan világban, ami meg fog…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 17:35

"Hallgassátok meg sürgős kérésemet gyermekeim. Itt az ideje annak, hogy drága, szeretett Édesanyám Szeplőtelen Szívének szenteljétek magatokat....Most már nagyon sürgős, hogy a lelkek megmentéséért mindnyájan erősen (megj.: nagyon-nagyon odaadóan) imádkozzatok....Sürgetnem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 16:41

Legyen a becsületesség napi döntés!   "Jobb szegénynek, de becsületesnek lenni, mint gazdagnak, de becstelennek." (Példabeszédek 19:1 LB fordítás) Isten nem áldja meg, ha nem vagy tisztességes. A Példabeszédek 16:11 ezt írja: "Az Úr tisztességet vár el minden üzleti ügyben." (LB fordítás) Ez…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 10:50

A bántalmazás járványa, „Többé nem leszek csendben!”   „Azt mondtam, »...nem fogok semmit sem szólni, amíg gonosz emberek vannak a közelemben.« Csendben maradtam, egy szót sem szóltam... De a szenvedésem csak még rosszabb lett, és eluralkodott rajtam a szorongás és aggodalom. Minél többet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 10:49

A fösvénység inkább ellenkezik a jó gazdálkodással, mint a bőkezűség. (Rochefoucauld) „A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg!” (Zsolt 19,13) A zsoltáríró aggodalma arra vonatkozik, amikor valaki nem szánt szándékkal, előre megfontoltan követ el bűnt, hanem ember…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 05:49

A Vég... A mai nap imádsága: URam! Sokszor sodortuk már magunkat a pusztulás szélére, add hogy ne halált, hanem kegyelmed révén mindannyian az Életet szolgáljuk! Ámen Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, többfelé földrengések és éhínségek lesznek: a vajúdás kínjainak a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 05:21

Maroknyi német csapatot a világháborúban nagyorosz tömeg kerített körül és egy kis kunyhóba szorított. A harc kimenetele nem lehetett kétséges. Az oroszok vezére megadásra szólította fel a németeket, – a kunyhóból elkeseredett tüzelés volt a válasz. Erre az oroszok is minden oldalról gyilkos…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 04:22

Embert próbáló időket élünk, beteggé lett fajunk haldoklik. Az igaz, a szép és a jó anakronizmussá lett. A gyűlölet seregei mindent eltaposva haladnak sátáni céljuk felé. Kérdéseket szegeznek nekünk: kik a nagyjaink, példaképeink? Jelenkorunk elcsökevényesített társadalmai nem termeltek ki minőségi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 02:09

Áldd meg a gyermekeket! „…kisgyermekeket vittek hozzá [Jézushoz]…” (Márk 10:13)A Biblia azt mondja: „Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket” (Márk 10:16). Érdekes módon Jézus ezelőtt éppen a válásra vonatkozó tanítását mondta el. Talán azért jegyzi fel a Biblia ezt ilyen sorrendben,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 00:38