Uram sokszor megtapasztalt korlátaimat ismerve, a mai evangélium fényénél, kissé félve így imádkozok: Krisztus, élő Isten, Te nem a semmittevés, langyos vizében akarsz babusgatva fürdetni, hanem a vad hullámokat korbácsoló viharos tengerre, a nyílt vízre szántál, hogy tajtékot…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 21:50

“…6 A testvéreiteknek ne okozzatok kárt, és ne csapjátok be egymást, mert ezt megbünteti az Úr! Erre már régebben is figyelmeztettünk titeket. 7 Az Úr szent életre hívott el bennünket, és nem arra, hogy bűnben éljünk! 8 Ezért, aki nem akar engedelmeskedni ennek a tanításnak, az nem embereket utasít…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 18:37

Aldo Maria Valli olasz újságíró októberben publikált egy könyvet a Fede&Cultura kiadóval, ami a Carlo Maria Viganò érsek által kiszivárogtatott információról szól. A könyv címe: "A Viganò-ügy - a dosszié, ami felfedte az egyház legnagyobb belső botrányát".A ChurchMilitant.com jelentése szerint a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 18:12

feladat, ?     apostolaim, tanítványaim, Jézus Krisztus,  Emberfia, Isteni Üdvözítő, Második Eljövetelem, közel van, személyesen, összegyűlhessenek, időtök,  elérkezett,     KÉP: apostolaim, tanítványaim,     "Szükségem van a segítségetekre.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 17:32

"Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét....Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt...."Az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 16:58

Hívők imája a papokért    Mennyei  Atyánk!  Papjaid  életük  minden  napján  a  Te  nevedben  végzik   szolgálatukat.  Adj  nekik   erőt,  hogy  szüntelenül   a  Te   jelenléted   képviseloi, a Te szereteted küldöttei, a Te gondviselésed eszközei és a Te   irgalmad közvetítoi legyenek számunkra!  …

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 14:48

  Négy lépés az aggódás elhagyásához „Mindenféle aggodalmatokat, gondotokat adjátok Istennek, mert Ő gondot visel rátok.” (1Pét 5:7, a NLT, 2. kiadású fordítása) Felhagyni az aggódással, többet kíván, mint akaraterőt. Tudod, mert már próbáltad. Már gondoltad, hogy nem kellene…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 10:42

  Fájdalmad gyakran Isten célját tárja fel „Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat… Amikor minket nyomasztanak a terhek, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van! Mert amikor mi magunk vigasztalást nyerünk, egészen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 10:41

  Első lépés krízisben: Hallgasd meg és engedd először Istent beszélni "A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 10:40

A bűn a kapcsolatokban eltávolodást okoz   "Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk."  (Prédikátorok 4:1)   A bűn negyedik következménye a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 10:38

Jézus olyan korban lépett színre, amikor a dogmáiba merevedett zsidóság véres bálványimádata és fenevad kultusza oly mértékben extremizálódott, hogy isteni intervenciónak kellett bekövetkeznie. A zsidóság elveszítette a spirituális kapcsolatot az égiekkel, és odáig fokozódott a materialista…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 09:27

Egy lélek, amely Isten akaratának kedvéért lemond a saját akaratáról, annak nincs mit aggódnia december 8. Leányom, támaszkodj Rám! Kövesd az ösvényt, melyet neked készítettem, az ösvényt, mely zafírokkal van kikövezve. Ez az az út, mely Hozzám vezet téged. Kövesd az igaz ember útját, mert az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 08:32

A csendben, a napsütésben, ahogy a völgyet nézem: a fákat, a kúszó felleget, a lelkemmel szinte látom, ahogy áldón a láthatáron ott nyugszik teremtő kezed. Hajdú Zoltán Levente A fény csak belőled árad, ó Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk Téged,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 07:34

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 05:34

Bizalom... A mai nap imádsága:Uram! Olyan bizalmatlan ez a világ, s olyan jó megtapasztalni, amikor olyanokkal találkozhatom, akik bizalmat adnak nekem! Add Uram, hogy mégsem emberekben bizakodjak, hanem Benned higgyek, mert Nélküled nemcsak más botlik el, de magam is elvesznék! Ámen.    Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 04:20

Aki Isten szerint gazdag „…Isten szerint gazdag” (Lukács 12:21)Fel kell ajánlanunk Istennek szolgálatunkat, de az ajándék, amire Ő legjobban vágyik, mi magunk vagyunk. Gondoljunk csak Jézus utolsó beszélgetésére barátjával, Péterrel. Péter annyira emberi volt: követte Jézust, tanult tőle, szolgálta…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 00:37

  "A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha sziklára tapint, hanem rést keres és repeszt; a földbe vetett mag áttöri a rögöt; az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyt félretenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak ezt a példát…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 00:00