Drága szeretett leányom, mennyire szeretem a világot! Mennyire sóvárgom minden egyes lélek után, akik ebben az időben elvesztek Számomra! Megígérem, hogy minden egyes személyt felkeresek, és megpróbálom Isteni Irgalmasságomba vonzani őket. Arra vágyom, hogy mindegyikükkel megismertessem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 18:00

Amikor a szólásszabadságot elveszik, akkor az Igazság rejtve marad. Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/amikor-elveszik-a-szolasszabadsagot-akkor-az-igazsag-rejtve-marad/ “A zsidóknak a következőket mondom: Ti azért szenvedtetek, mert nem hallgattatok Isten Szavára, mely a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 17:02

"Ez a sátán módszere, hogy elvonjon benneteket (Tőlem), mert egy idő után azt reméli, hogy feladjátok keresésemet és visszaestek világi életmódjaitokhoz, mely ugyan örömet okoz majd nektek, de elégedetté nem fog tenni benneteket.Nem tudjátok, hogy az ima meg tudja akadályozni, hogy ez megtörténjék?…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 16:41

  Mit szeretne Isten, hogy tegyél, amíg a válaszára vársz? „Legyél csendben az Úr jelenlétében, és várj türelmesen, hogy Ő munkálkodjon!" (Zsolt 37:7/a, NLT-fordítás, második kiadás) Mit szeretne Isten, mit tegyél, miközben arra vársz, hogy megválaszolja az imádat? A 37.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 10:10

Adj még többet és legyen hálás a hozzáállásod   „Így fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezűen adakozhassatok a rászorulóknak, … akik kapják, hálát adnak érte Istennek.” (2Kor 9,11) Milyen csodálatos ez a vers! Isten mindenben gazdaggá tesz téged, hogy mindig nagylelkű…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 10:09

JAHVE MEGLÁTOGATOTT 1992. január 16. Ó Uram, nem találok Szavakat dicséretedre, mégis szeretnék szólni Hozzád! Jahve:   Segítek neked. Írd! Jahve meglátogatott. Mint szélroham úgy emelt fel Lelke, és megmutatta nekem Arcát. Gyengédséget, szeretetet és végtelen jóságot fedett fel…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 08:40

A helytelen bűnbánat bezár és összezavar, az igaz bűnbánat kapukat nyit meg és felszabadít. „A tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: »Áldott a király, aki az Úr nevében jön!«” (Lk 19,37–38)…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 06:48

Isten igazsága.. A mai nap imádsága:Uram! Szabadíts meg terheimtől, hogy Neked szolgálhassak! Ámen    Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt.2Thesz 1,6-7Isten mindenkinek "megfizet",…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 04:39

A hited felkelti Isten figyelmét „…hited meggyógyított…” (Lukács 8:48 NIV)A Biblia azt mondja: „Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt (és minden vagyonát az orvosokra költötte), de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 00:01