Adj még többet és legyen hálás a hozzáállásod

 

„Így fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezűen adakozhassatok a rászorulóknak, … akik kapják, hálát adnak érte Istennek.” (2Kor 9,11)

Milyen csodálatos ez a vers! Isten mindenben gazdaggá tesz téged, hogy mindig nagylelkű lehess másokkal, ami pedig Isten iránti hálát eredményez.

Isten nem azért áld meg téged, hogy kapzsivá válj, hanem azért, hogy nagylelkű legyél. Amit másoknak adsz, azt Isten visszaadja neked, hogy te még többet tudj adni és így Ő még többet tudjon visszaadni neked és így tovább. Isten nem azért ad neked dolgokat, hogy azokat felhalmozd, hiszen amikor elengeded ami a kezedben van, akkor üressé válik ahhoz, hogy még nagyobb áldásban részesülj Istentől.

Ugyanakkor, ahogyan azt már korábban is mondtam, a hozzáállásodon múlik, hogy Isten mennyit ad neked. Ezért annyira fontos, hogy hálás hozzáállással éljünk. A Biblia azt mondja, hogy „az adakozás szolgálata ugyanis kettős haszonnal jár. Egyrészt így Isten népének segítségére siettek, másrészt azok, akik az adományokat kapják, hálát adnak érte Istennek.” (2Kor 9,12).

Amikor adsz, akkor tulajdonképpen egy szolgálatban veszel részt. Szolgálni és adni ugyanazt jelenti, mindkettő a szeretet egy cselekedete. Nem tudsz úgy szeretni, hogy ne szolgálj és ne adj. Ami pedig a legjobb az egészben: a szolgálatod Isten iránti hálaadást eredményez.

Ragadd meg a pillanatot, imádkozz egyet és mondd el Istennek, hogy mennyire hálás vagy neki.

Beszéljetek róla

  • Miben volt nagylelkű hozzád Isten, amiért hálás lehetsz?
  • Milyen dolgokat kaptál Istentől, amivel másokat is áldásban részesíthetsz?
  • Milyen cselekedeteket tudsz tenni annak érdekében, hogy kifejezd a háládat Istennek mindazért, amit Ő adott neked?


Hálát tudsz adni Istennek, amikor rossz idők járnak rád?

„Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De én vigadozni fogok az ÚR előtt, víg örömre indít szabadító Istenem.” (Habakuk 3:17-18, NIV fordítás)

Amikor nehéz időszakon mész keresztül – amikor úgy tűnik, hogy a dolgoknak nincs értelme, amikor nem érted mi történik, amikor az imáid megválaszolatlanok maradnak, vagy amikor minden rosszul alakul – a hála növeli a hitedet. A jó dolgokért könnyű hálát adni Istennek. Azonban, amikor a rossz dolgok közepette is hálát tudsz adni, a hited növekszik és a lelki gyökereid is egyre mélyebbre hatolnak.

A Bibliában olvashatunk arról, amikor Habakuk próféta nehéz időkön ment keresztül. Ezt mondta: „Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De én vigadozni fogok az ÚR előtt, víg örömre indít szabadító Istenem.” (Hab 3:17-18, NIV fordítás)

Habakuk nem azokért a dolgokért adott hálát Istennek, amelyek rosszul alakultak az életében. Mi volt akkor az indítéka arra, hogy hálát adjon? Ezt mondja: „De én vigadozni fogok az ÚR előtt, víg örömre indít szabadító Istenem.”

Habakuk képes volt azt mondani, hogy „Minden rosszul alakul az életemben, de hálás lehetek, mert az ÚR az én szabadító Istenem. Ő majd kiszabadít a nehézségekből, és Ő majd átsegít ezen az egészen. Nem vagyok egyedül, Ő nem hagyott el engem, ezért én mindig hálát adok Istennek.”

A legnagyobb próbája a hitünknek az, hogy hálát tudunk-e adni Istennek, amikor az életünkben probléma és nehézség van. Ez mutatja meg, hogy a lelki gyökereink milyen mélyen vannak.

Amikor nehéz időszakon mész keresztül, fontos, hogy a figyelmed ne arra irányítsd, ami elveszett, hanem arra, ami megmaradt, és légy hálás érte. Nem számít, hogy mennyire rosszul alakulnak a dolgok az életedben, mindig van ezernyi más dolog, amiért hálás lehetsz.

És nem számít, hogy mennyire rosszul alakulnak a dolgok az életedben, mindig hálát adhatsz Istennek azért, mert Ő Isten, és Ő ígéretet tett, hogy végig kitart melletted, megsegít, megerősít, gondoskodik rólad, csodákat tesz és megválaszolja imáidat. Ő megígérte, hogy még ha a dolgok nem is úgy alakulnak, ahogy te eltervezted vagy szeretnéd, neki van hatalma arra, hogy ezeket is a javadra fordítsa.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • A Bibliában milyen ígéreteket találunk Istentől, amelyek segítenek emlékezni arra, hogy ki Ő és mit tesz értünk a nehéz időkben?
  • Gondolj egy olyan ismerősödre, akin jól látható, hogy erős a hite, amikor nehézségeken megy keresztül. Mi jellemzi ennek a személynek a lelki életét?
  • Miért mutat meg olyan sokat a lelki érettségünkről az, hogy hálát tudunk adni Istennek a rossz vagy nehéz körülményeink ellenére is?

Isten teremtett, és Hozzá tartozol

"Mária pedig azt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt." (Lukács 1:46-47)

Amikor a jövőjük megtervezéséről van szó, sok keresztény viselkedik ateista módjára. Tudják, hogy Jézus megváltotta őket, de nem igazán bíznak Benne. Azt gondolják, úgy tervezik meg az életüket, ahogy ők akarják. Pedig valójában mindenkit Isten teremtett, és ő minden embert egyedi célra készített elő. Személyre szóló terve van mindannyiunk számára.


Istennek terve volt Mária számára is. Arra választotta ki és teremtette, hogy ő legyen Isten Fiának az édesanyja. És mi volt Mária válasza? Nem azt mondta, hogy "Megvannak a saját terveim az életemre vonatkozóan. Túl elfoglalt vagyok. Azt kell tennem, ami a legjobb számomra." Nem. Mária felismerte, hogy Istennek terve van az életére, és hajlandó volt bármit megtenni, amit Isten kért tőle.


Válaszul énekben dicsőítette az Urat: "Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt." (Lukács 1:46-47). Mária felismerte, hogy Isten az Ura és Megtartója, és örömmel teljesítette az akaratát. Bízott benne teljes életével annak ellenére, hogy tudta, senki nem fog hinni neki, ha elmeséli, amit az angyal mondott.

Elhiszed, hogy Isten különleges célra teremtett? A Biblia ezt mondja: "Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe." (Zsoltárok 100:3)
Nem te alkottad magad. Isten alkotott. Ő teremtett, tervezett, és Hozzá tartozol. Az ő terve az életedre jobb, mint bármi, amit te valaha ki tudsz találni. Ha már bízol valakiben az életedben, kiben érné meg jobban bízni, mint az Alkotódban, aki céllal teremtett téged?

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.29. 10:09