Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2018. november 27. CSAK EGY MÉRFÖLDET KELL MEGTENNÜNK

2018. november 27. 08:50 - Andre Lowoa1994. május 21.

Panormiti

Szentséges Szívem Vassulája írd: Béke legyen veletek! Bennem fogtok élni, ezért bennem leljétek gyönyörûségeteket!1 Frissüljön fel lelketek jelenlétemben! Jöjjetek és figyeljetek Szívem kívánságaira: szeretetemért, amelyet irántatok2 érzek, készek vagytok-e még követni lépteimet? Készek vagytok-e feláldozni idõtöket, hogy sikerrel koronázzátok tervemet3, hogy az egész mennyország örömmel üdvözölhesse gyõzelmemet? Készek vagytok-e arra, hogy lelkesen és tetszésemre vágyódva válaszoljatok kéréseimre?

Ha megengeditek, hogy igénybe vegyelek benneteket, felruházom lelketeket istenségemmel4, ragyogásommal és pecsétemmel… csak egy mérföldet kell megtennünk barátaim, még egy mérföldet csupán. Kértem idõtöket, és nekem adtátok. Kértem életeteket, és nagylelkûen felajánlottátok nekem. 5 Felöveztelek benneteket erõmmel, hogy menjetek és továbbítsátok üzenetemet, és ti megtettétek. Ezért továbbra is hátrálásra késztetem elõttetek ellenfeleiteket. Bántott-e valaki benneteket? Ó, ha tudnátok, hány gonosz lélek menekült el csupán azért, mert meglátta világosságomat…6 Neked adtam világosságomat. Megígérem, hogy nem hagylak el. Légy kitartó imáidban, és ajkad ismételje mindazt, amit adtam neked! Újítsd meg elõttem hûségfogadalmadat, és elég erõt fogok adni ahhoz, hogy kövess és folytasd Egyházam megszilárdítását! Jézus a Nevem, és megáldalak. Szeretlek, szeress te is engem!

(Néhány pillanattal késõbb az Atya szólt:)

Vassula, emeld fel lelkedet hozzám! Én vagyok az, Jahve. Királyod szól. Áldjad Szent Nevemet, és élni fogsz. Leányom, még sokan gyülekeznek a hitehagyás körül. Hallgatnom kell talán? Ma újból leszállok megmentõ segítségemmel, és lázadásuk közepette kiáltom: “Üdvösség! Az üdvösség tõlem való!”

A Föld elpusztul hitehagyottságában, felemésztõdik gonoszságában, és lakói megfizetnek bûneiért. éhínség, földrengés és háború. Ami a földbõl származik, visszatér a földbe… Velem együtt haladj át, leányom, e sivatagon! ÉN VAGYOK veled van. Légy vidám és békés, mert veled vagyok.

Uram, van-e mondanivalód X.Y. számára?

Az õ számára? Mondd meg neki: A hit által vezettelek be megváltó tervembe, és a hit által fogod folytatni. Próbára tettelek, és mondom neked: Ismerem cselekedeteidet, szeretetedet és gyermeki hitedet. Mindazonáltal van egy panaszom: Erõt és állhatatosságot adtam neked, hogy segítselek7, és mennyire szeretném, ha teljesen felhasználnád! Kinyitottam szájamat és szóltam. Jöjj, ha szeretsz figyelni, tanulni fogsz. én, Jahve adom meg neked örök szeretetem pecsétjét. ÉN VAGYOK veled van.


1 Az Oltáriszentségben.
2 O’Carroll atya iránt és irántam.
3 Tervének egyik része az Igaz élet Istenben üzenet, az üdvösség üzenete.
4 Isteni életemmel.
5 Jézus nagyon meg volt hatva, amint ezt mondta. Hangjának színezete és fejének enyhe mozgása mutatta megindultságát.
6 Jézus abbahagyta néhány pillanatra, nagyon komoly tekintettel nézett rám, és nagyon komolyan mondta a következõket:
7 Isten tapintatból nem írta le azt a néhány szót, hogy ne fedje fel azt a személyt.