Drága szeretett leányom, meg szeretném értetni mindazokkal, akiket az Én Nevemben üldöznek, hogy ez miért történik. Ne feledjétek, hogy Kereszthalálom és a szenvedés, amit elviseltem azért volt, hogy kiszabadíthassam az emberiséget a fenevad rabszolgaságából. Tudnotok kell, hogy az Én Keresztem –…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 18:30

„Íme, magam keresem meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és a sötétség napján szétszóródtak. Magam…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 17:14

Üzenet, 25. november 2018 "Drága gyermekek! Ez a kegyelem és az imádság ideje, a várakozás és az ajándékozás ideje. Isten önmagát adja nektek, hogy mindenekfelett szeressük Őt. Ezért, gyermekeim nyissátok meg szíveteket és családjaitokat, hogy ez a várakozás imádsággá és szeretetté, de különösen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 17:07

"Látni fogják arcát, és homlokukon hordják a nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. ... Ezek a szavak hitelesek és igazak. Az Úr, a próféta-lelkek Istene, elküldte angyalát, hogy hírül adja szolgáinak mindazt, aminek csakhamar meg kell…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 16:40

Négyféle módja annak, ahogy Isten szól hozzád „Pedig Isten szól - egyszer így, másszor úgy -, még akkor is, ha az emberek talán nem is értik.” (Jób 33:14, NCV-fordítás) Sokan úgy véljük, túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy meghalljuk Isten hívó szavát. Pedig muszáj időt szánnunk, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 10:59

  Gondolkozz, mielőtt haragból beszélsz  „Az ostoba emberek nyíltan kifejezik a haragjukat, de a bölcsek türelmesek és visszatartják." (Péld 29,11 GNT fordítás) A harag sok embert megkavar ma a világban. Egyszerűen nem tudjuk úgy kezelni a haragunkat, mint régen. A Biblia egyik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 10:58

A fájdalmaid gyakran Isten célját szolgálják   „…aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” (2 Korinthus 1:4) A fájdalmaid gyakran Isten célját szolgálják.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 10:57

Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senkisem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kisleányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyujtsam ki kincstelen kezem s…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 08:55

KIRÁLYOD SENKIT SEM HAGY EL 1991. június 12. Uram, Te nyomon követed üldözõimet, legyõzöd õket, és õk nem tudnak hozzám érni. Eljönnek hozzám az idegenek 1 , igyekeznek megnyerni engem, és amikor enyéimhez 2 megyek nélkülözõ koldusként, rongyosan, és csodáidról beszélek nekik, mintha fülük…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 08:40

A forráshoz csak az árral szemben lehet eljutni. (André Gide) A hit a gyengeségben megerősít, a szegénységben meggazdagít, és a halálban megelevenít. Spurgeon „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1Jn 4,18) Néha az a gondolatom támad, hogy János nem is…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 06:11

A Gulag a gonoszság és a halál szinonimája – jelentette ki 2012-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szovjetunióba hurcolt magyar civilek, politikai rabok és kényszermunkások emléknapján tartott megemlékezésen, Budapesten. A parlament…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 06:05

Félelmek... A mai nap imádsága: URam! Sok dolog kelt bennünk aggodalmat, mert nem látjuk előre a holnapot. Kérünk Téged, Világmindenség URa, plántáld szívünkbe szereteted titkát, hogy lelkünkben békesség lakozzék és csak Téged féljünk egyedül, s mindenki mást szeretni tudjunk! Ámen   …

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 04:36

Fejezd ki a szeretetedet! „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Máté 22:39) A mások iránti szeretetet: 1) Ki kell mondanod. Egy öreg halászember, aki már ötven éve élt házasságban türelmes, hosszútűrő feleségével, ritkán szánta rá magát, hogy kifejezze érzéseit. Végül egy nap az asszony…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.25. 00:20