Drága szeretett leányom, amikor azért jövök, hogy enyhítsem az emberiség fájdalmát, amelyet az Istentől való elszakadás miatt kellett elszenvednie, mindnyájuknak hálásnak kell lenniük ezért a Nagy Irgalmasságért. Ennek köszönhetően az emberek milliárdjai fogják élvezni a dicsőséges örök életet Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 18:03

“Én vagyok az egyetlen Igaz Király, az egyetlen Igaz Isten, mégis Töviskoronát viselek, melyet a hálátlan emberek kezei oly kegyetlenül helyeztek a fejemre. … Koronám elkészült és Én dicsőségben fogok megérkezni. Senki sem fogja elmulasztani, hogy meglásson Engem, amint eljövök majd a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 17:45

„Elesett, elesett a nagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 16:48

  Lépj a hit útjára - Isten ütemezése szerint "Isten nem a félelemnek és gyávaságnak lelkét adta nekünk, hanem a szeretet és önfegyelem erejét" (2. Timóteus 1:7, NLT fordítás) Amikor Istentől kapunk egy ötletet - egy igét - azt három részben adja. Először, elmondja, hogy mit fog tenni,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 10:28

Isten válasza a félelmedre „Ismerjük az Isten irántunk való szeretetét, és bízunk ebben a szeretetben… mert Isten tökéletes szeretete elűzi a félelmet.” (1János 4,16a.18a NCV fordítás) Emberek százaival beszélgettem arról, miért nem bíznak teljesen Istenben. Rendszerint három dolog…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 10:27

A Biblia azt írja, a szeretet kockázatos   "Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 10:26

Az abortusz-lobby tagjai és hívei szerint egyedül a „nőknek van joguk”, hogy az abortuszról beszéljenek, és eldöntsék, hogy akarnak-e gyereket vagy sem. Véleményük szerint a nők önrendelkezési jogáról nem lehet vitát folytatni, az mindig érvényben van. Ez a hamis posztulátum ebben az egoista…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 09:54

A lélek minden egyéb nélkül meg lehet, csak az Isten Igéje nélkül nem. Ha Isten Igéje nem segít rajta, semmi más segítség nem használ neki. Ha azonban Isten Igéjének birtokában van, akkor nincsen egyébre szüksége. Az Igében van számára bőségesen: eledel, öröm, békesség, világosság, megigazulás,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 07:27

NAGY ÁRAT KELL FIZETNI A BÉKÉÉRT!   1991. január 9. Sírtam a hamis vádak miatt, amelyeket X. Y. mondott rám, és amelyek oly sok kárt okoznak. Virágom, ez is az én keresztem , de engedd meg, hogy úgy bánjak veled, ahogyan nekem tetszik. Szereteted úgy ér hozzám, mint a tömjén. Ha…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 07:17

     November 23-án tartják a Holodomor (éhhalál) 85. évfordulóját, vagyis az 1932-1933-as szörnyű éhínség emléknapját.     Az éhínséget nem természeti katasztrófa okozta, hanem a kommunista diktátor, Sztálin tudatos terve, az ukrán népnek, mint politikai társadalmi tényezőnek a kiirtására. A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 06:05

Józanság... A mai nap imádsága:URam! Add nekem Erődnek, Szeretetednek és Józanságodnak Lelkét, hogy akaratod szerint tudjak élni szépnek és jónak teremtett világodban! Ámen    Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok.1 Pt 1,13aHa röviden szeretnénk összefoglalni a kereszténység lényegét,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 04:34

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 00:52

Diadalmas győztesek „…Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket…” (2Korinthus 2:14)Jézus azt mondta: „E világon nyomorúságtok lészen…” (János 16:33 Károli). Ha problémáid vannak, az nem azt jelenti, hogy nem vagy igazi hívő, hogy kudarcot vallottál, vagy, hogy Isten nem kedvel. A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.23. 00:16