Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2018. november 21. ISTEN MEGADTA NEKTEK A SZERETET ADOMÁNYÁT

2018. november 21. 07:56 - Andre Lowoa

1990. január 31.

Tegnap hét órán keresztül diktált nekem az Úr, ma körülbelül hat órát, és végül megkérdeztem Jézust: “Mehetnénk most, hogy más munkánkat is elvégezzük?” 1 És Jézus minden vonakodás nélkül azt felelte: “Akkor induljunk!” Ezt úgy mondta, mint aki alig várja, hogy felálljak és hozzálássak a konyha kitakarításához. Mintha átérezné, hogy igen fontos és sürgõs munkát kellene elvégeznem…

A Szûzanya üzenete Nizza részére, amelyet február 11-én kell felolvasnom:

Béke legyen veletek ! Kis gyermekeim! Égi Édesanyátok vagyok, Szabadítótok Édesanyja, Megváltótok Édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek a mennyei dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé! Azt keressétek, ami mennyei! Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek. Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé! Ne ragaszkodjatok a világhoz! Istenhez igazodjatok, és Õ a mennybe vezeti lépéseiteket. Ó szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a Földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát. Nem válaszolnátok adományára? Közületek már sokan láttak jeleket. Figyelni kell ezekre a jelekre! Ezek a végsõ idõk jelei. Nem a világ végét jelzik, egy korszak végének jelei ezek. Jézus és én arra készítünk fel benneteket, hogy belépjetek a szeretet és a béke korszakába, az új Ég és az új Föld korszakába, amit már régen megígértek nektek. Ezért könyörgök megtérésetekért még a tisztulás napja elõtt, mert az idõ sürget, és mondom nektek, még mielõtt e nemzedék elmúlik, mindaz bekövetkezik , amit nektek Fatimától kezdve a mai napig üzentem választott lelkeken keresztül, szeretett gyermekeim. Ne feledjétek, hogy jelenlétünk is misztérium, és azt sem kellene elfelednetek, hogy SOHASEM vagytok egyedül. Tanuljatok meg szüntelenül imádkozni, és a szívetekkel imádkozni! Tanuljatok böjtölni és bûnbánatot tartani! Ne feledkezzetek meg a havonkénti gyónásról! Ne fáradjatok bele abba, hogy jót tegyetek, és úgy tegyétek, hogy tekintettel legyetek másokra! Éljétek az Úr törvényét! Szeretlek benneteket gyermekeim, és szeretetbõl készítelek fel arra, hogy találkozzatok az Úrral. Megáldalak benneteket. Vigyétek otthonotokba a mi békénket, és soha ne feledjétek el, hogy veletek vagyunk! 2

Uram?

Én vagyok. Az én békémet adom neked. Mutasd meg Szent Arcomat Nizzában! Sok ember elõtt leszek ott. Gyermekem, ne félj! A Szeretet szeret téged !

(Jézus a nizzai imatalálkozóval kapcsolatban bátorított.)

A menny csupa fény, és amikor a menny ajtaja csak kissé is felnyílik elõtted, ez a fény teljesen beborít téged. Megadtam neked a lehetõséget, hogy kissé “megízleld” a menyországot. Szóljanak rólam dicséreteid, és hirdesd Nevemet bátyáidnak szentélyemben! Dicsérj az egész gyülekezet elõtt, édesgesd hozzám gyermekeim szívét, adj meg minden dicsõítést Istenednek! A Szeretet van veled!

Szeretném teljesíteni Neked tett fogadalmamat, Uram! Valóban igyekezni fogok, hogy hálát adjak Neked. Adj nekem helyes szavakat, hogy a Te tiszteletedre beszélhessek! Áldott légy Uram, hogy kedvezel nekem, és megengeded, hogy jelenlétedben, az élet világosságában járjak.


1 Arra gondoltam, hogy kitakarítom a konyhát.
2 A felolvasandó bibliai rész: Luk 18,1-8.