Hívők imája a papokért
   Mennyei  Atyánk!  Papjaid  életük  minden  napján  a  Te  nevedben  végzik
   szolgálatukat.  Adj  nekik   erőt,  hogy  szüntelenül   a  Te   jelenléted
   képviseloi, a Te szereteted küldöttei, a Te gondviselésed eszközei és a Te
   irgalmad közvetítoi legyenek számunkra!
   Urunk, Jézus  Krisztus! A  papok  egész életük  során a  Te  szeretetedben
   szeretnének élni. Segítsd őket, hogy  mindig a Te személyedben  cselekedve
   mutassák be  a  szentmisét, a  Te  küldöttedként hirdessék  az  örök  élet
   tanítását és a Te megbízottadként szolgáltassák  ki az nekünk a Te  életet
   adó és életünket megújító szentségeidet!
   Szentlélek Isten! Te nem csak az  Egyházban, hanem minden papban is  élsz.
   Segítsd a papokat sugallataiddal,  ötleteiddel és tanácsaiddal, hogy  papi
   életükkel jó példát mutassanak a fiataloknak és az evangélium hirdetésével
   Isten felé vezessenek minket!   Pap imája
   Mennyei Atyám!  Életem minden  napján a  Te nevedben  akarom végezni  papi
   szolgálatomat.  Adj  nekem   erőt,  hogy  szüntelenül   a  Te   jelenléted
   képviselője, a Te szereteted küldötte, a Te gondviselésed eszköze és a  Te
   irgalmad közvetítője legyek az emberek számára!
   Uram, Jézus  Krisztus! Egész  életem során  a Te  szeretetedben  szeretnék
   élni. Segíts engem, hogy mindig a Te személyedben cselekedve mutassam be a
   szentmisét, a Te küldöttedként  hirdessem az örök élet  tanítását és a  Te
   megbízottadként szolgáltassam  ki az  embereknek  életet adó  és  életüket
   megújító szentségeidet!
   Szentlélek Isten!  Te nem  csak  az Egyházban,  hanem minden  papban,  így
   bennem is élsz. Segíts  sugallataiddal, ötleteiddel és tanácsaiddal,  hogy
   papi  életemmel  jó  példát  mutassak  a  fiataloknak  és  az   evangélium
   hirdetésével sokakat vezessek Isten felé!

(Részlet a „Amint az Atya szeretett engem... - 365 gondolat a papság évére című könyvből. Citta Nuova, 2009 http://editrice.cittanuova.it/notizia.asp )

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 14:48