2007 októberétől minden évben megrendezésre kerül az országos kiengesztelődési találkozó a váci piarista templomban az októberi nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva. A kiengesztelődési talákozókhoz társultak néhány év múltán (tavasszal, május-június hónapban) az engesztelők országos találkozói.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.09. 07:21

Közölt Szavaim a Szentírás tükörképei 2006. február 28. Jahve az Ő fejedelmi módján lehajolt hozzánk, hogy megkeressen minket. Hozzá méltó fenséggel úgy hozta el nekünk Igéjét, mint bőven áradó folyót a szomjazó vidékre.     Ő a mi bírónk és törvényhozónk. Azok a szemek, melyek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.09. 05:39

AZ ERETNEKSÉGEK FELFALJÁK TESTEMET Rhodos,1989. július 30. (A mai olvasmány a Kolosszei levélbõl volt { Kol 2,1-15 } . Ez azután történt, hogy. találkoztam egy emberrel, aki a pünkösdistákhoz tartozott. Azt mondta, hogy gyönyörû minden üzenet, de hogy biztosan az ördög avatkozott be felvéve…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.08. 09:00

BOLDOGOK A LÉLEKBEN SZEGÉNYEK 1988. június 9. Vassula, én, az Úr, nyomorúságod ellenére is szeretlek. Szegény vagy lélekben, de megmondtam, hogy “boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” Ó Vassula! Én és Szent Édesanyád pontosan így cselekszünk, Szívünk esendõ lelkeket…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.07. 08:14

SOHA NE KÖVETELJ, HANEM KÉRJ! 1989. november 14. Uram? Nagyobb hitet akarok, szükségem van rá! Vassulám, soha ne követelj, hanem kérj, és ismerd fel végtelen irgalmamat és szeretetemet! Mondd e szavakat: Szabadítóm, növeld szeretetemet, növeld hitemet, növeld reményemet!…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.05. 08:49

AZT AKAROM, HOGY HÛSÉGES LÉGY HOZZÁM! 1994. december 24. Uram, Tanítóm és Üdvözítõm? ÉN VAGYOK. Szívhez szólóan prédikáltam neked. Azért tettem ezt, hogy meghódítsalak. Azt akartam, hogy tõlem tanuljon tanítványom és lelkeket nyerjen meg számomra. Örökké tartóan szeretlek benneteket……

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.04. 08:52

“Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, melyek összeesküvést terveznek, hogy ártsanak Gyermekeimnek. Nektek nem lesz megengedve, hogy előidézzétek ezt a szenvedést. … Oly sok ilyen lélek utasítja el szeretett Fiam Irgalmasságát. Oly sokan nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 17:48

"Az idő sürget. Ez gyermekeim, egyike a hozzátok intézett utolsó felhívásoknak, hogy még a Nagyfigyelmeztetés előtt megváltoztathassátok az életeteket. Készüljetek fel minden egyes nap és hagyatkozzatok Isteni Szavamra, amikor azt az utasítást kapjátok, hogy kérésemnek eleget…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 16:23

  Lassíts le, tanulj meg elégedettnek lenni   "...mert én megtanultam, hogy bármilyen körülmények között elégedett legyek. (Filippi 4:11, NIV fordítás) Ha komolyan le akarsz lassítani, nem a napirendeddel kezdesz, hanem a szíveddel.  Pál a Filippiekhez írt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 10:37

Isten munkát szán neked "Maga Isten teremtett minket olyanokká, amilyenek vagyunk, és adott nekünk új életet Jézus Krisztusban; és már régen szerepel a terveiben, hogy ezt az életet másokat segítve töltsük.” (Efézus 2:10 TLB fordítás) A szolgálat, amire Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 10:36

  Amikor az oktatás próbára teszi a hitedet, három választásod van „Bizony, akik Isten akarata szerint akarnak élni Krisztus Jézusban, azokat mind üldözni fogják!” (2. Timóteus 3:12 – NIV) Az oktatás életbe vágóan fontos mindannyiunk számára. Ez is része annak a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 10:35

Az Én teológiám az igazságon és az isteni szereteten alapszik 2004. április 9. Nagypéntek Vassulám, Én vagyok a szíved társa. Érted ezt? Magammal viszlek a folyókon, melyek ragyognak, a szikrázó ösvényeken, melyeken nem járhat ember, csak azok, akik Hozzám társulnak… Tudod, hogy én szüntelenül…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 08:23

A bennünket érő próbák felfedik igazi mivoltunkat, megmutatják, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk-e. (Martyn Lloyd-Jones) „Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.” (Zsolt 138,3) Sűrűn mondogatjuk, idézzük a 130. zsoltárból:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 06:24

Elégedettség... A mai nap imádsága: URam! Add, hogy ne vesselek meg, ha valamiben hiányt kell elszenvednem, s add hogy jólét kísértései közepette mindig meg tudjak állni, s kevéllyé soha ne váljon a szívem! Ámen      Mert én megtanultam, hogy körülményeim között…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 04:58

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 00:32

  A szolgálat szabályai   „A szeretet ne legyen képmutató.” (Róma 12:9)   A mások felé való szolgálat tekintetében próbálj a következő három szabály szerint élni: 1) Szolgálj őszinte szívvel! „Ne csak színleljétek a szeretetet, valóban szeressétek őket!”…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 00:15

Medjugorje, 2018. október 2. Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek bátrak, ne lankadjatok el, mert a legkisebb jó, a szeretet legkisebb jele is legyőz minden láthatóbb rosszat. Gyermekeim, hallgassatok rám, hogy a jó győzhessen, hogy megismerjétek Fiamat. Ez a legnagyobb boldogság:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 20:00

“Azoknak, akik azt mondják, hogy jó emberek, akik nem ártanak másoknak, de az életükben mégsem fogadnak el Engem, Jézust, tudniuk kell a következőket: ti nem Krisztus követői vagytok. Ha nem jöttök Hozzám, akkor Atyám Királyságában nem lehettek elfogadottak. Az Atyám Királyságába való belépés…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 17:48

"Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény?"http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-03VÖ.:"Nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem, és ha azok után a parancsolatok után éltek, amelyet Mózes által kapott a világ, az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 16:20

  Legyen a hitedből viselkedés „Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:19

Fektesd pénzedet az emberek mennybe juttatásába „Mondd meg nekik, hogy használják pénzüket jócselekedetekre. Bővelkedjenek a jótéteményekben és örömmel adakozzanak a szükségben lévőknek; legyenek mindig készek megosztani másokkal mindazt, amit Isten adományozott számukra. Ha így tesznek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:18

  Bátran nézz szembe a hibáiddal!   "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság." (1. János 1:8) Közülünk nagyon sokan egyfajta álarcot viselnek. Nem akarjuk, hogy bárki is meglássa a valódi énünket; nem akarjuk, hogy bárki is lássa a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:17