Október uralkodó csillagképe a Skorpió. Azt szokták mondani: „Október időjárását várd márciusban” – vagyis a márciusi időjárásra lehet következtetni az októberiből. Ha ökörnyál száll a levegőben, vagy a fák másodszor virágzanak, hosszú, szép ősz lesz. Ha meleget érzel, a február lesz hideg. Ha fúj…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 22:04

“ALLELUJA Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * és az evangéliumban fölragyogtatta az örök életet. 2Tim 1,10 – 12. tónus.   † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 18:00

“Neked folyamatosan kérned kell minden segítséget, melyet megkaphatsz, kérvén szeretett Édesanyámat és minden szentet, hogy jöjjenek a támogatásodra.” Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 17:11

"Nála volt az élő Isten pecsétje....Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 16:21

Mi a Jó Hír? „Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe.” (Róma 1:17) „A Jó Hír megmutatja, Isten hogyan teszi igazzá az embereket önmagával – ez hittel kezdődik és hittel végződik.” (NCV – fordítás)A Jó Hír az, hogy ha Isten kegyelmében bízunk, amely Jézus Krisztus munkája által…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 10:35

A kapcsolat helyreállításának feltételei   "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34) A megbocsájtás nem azt jelenti, hogy a kapcsolat csak úgy magától helyreáll. Valójában a megbocsájtás és a kapcsolat helyreállítása két különböző dolog. Az egyiket a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 10:34

    A változáshoz döntésekre van szükség "... ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 10:33

A Halloween körüli események kezelése nem egyszerű egy hívő számára, főleg, ha gyerekei is vannak. Ez az időszak kifejezetten veszélyes is lehet, mert a Halloween ünneplésével kapcsolatos, látszólag ártatlan elemek tulajdonképpen az okkult részei és akár tragédiába is torkolhatnak egy tudatlan…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 07:30

A Biblia nem teológiai rendszer, hanem az üdvösség kézikönyve, a gyermek abc-je és a tudós számára a legmélyebb bölcsesség tárháza. (Spurgeon)ÁLDJONNagy jó Úristen, ki vagy a kéklő Mennyekben,Bércen innen, s túl igazak ajka hirdessen,Testvérünk a Nap tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennen.Áldjon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 05:37

Hit... A mai nap imádsága: Istenem! Köszönöm a hit ajándékát! Ámen. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által... Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 05:16

.... 2011. április 14. Ha az Úr Maga nem építi újjá a Házát, hiába fáradoznak az építők? Én azonban bízom Ígéretedben és abban, hogy minden eltűrt megpróbáltatásunk Dicsőséget szerez Neked! Vassulám, kedvesem, Szám az Igazságot hirdeti, csak is az Igazságot. Amikor erre a munkára rendeltelek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 04:05

Halottak napján az eltávozott szeretteinkre lenne érdemes emlékezni, imádkozni értük. Nem pedig hullának, meg csontváznak öltözve vonaglani az utcán. Vajon ez a közismert Halloween kép kinek a jelképe lehetne? Jézusé, vagy inkább a gonoszságé? Milyen érzéseket, gondolatokat, szándékokat…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 03:15

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 00:42

„Amíg” „…tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig” (1Mózes 32:25)A Biblia azt mondja: „Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki [az Úr angyala] tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig.” Amikor Isten úgy határoz, hogy valamit kezelni fog az életedben, úgy intézi, hogy egyedül maradj. Figyeld meg,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 00:08

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 00:02

(Esti utolsó imádságnak ajánlott) Ó MÁRIA, TE „SZEPLŐTELENFOGANTATÁS”! URUNK Anyja lettél, a Szent Átváltozás Anyja. Mint az Egyház Anyja rendelkezel kegyelmi kincsei fölött: a VILÁGMINDENSÉG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJEKÉNT ISTEN kincstárnoka vagy. Nyisd meg a Mennyei ATYA Kezeit minden átváltoztató…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.30. 18:40

Drága szeretett leányom, oly sokan nem fognak hallgatni Hangomra, mert nem tudják, hogy Ki Vagyok. Sokan állítják, hogy ismernek Engem, de csupán hiányos emberi értelmezésük az, amely által meg vannak győződve arról, hogy megértik, Ki Vagyok Én és mit tettem azért, hogy megmentsem őket a mélységtől,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.30. 18:36

“Nektek méltósággal kell elfogadnotok, hogy mikor követtek Engem, akkor szenvedni fogtok. Nagyon kevés lélek tud bánni a szenvedéssel, mely mindenkit megérint, aki csatlakozik Tanításaimhoz. Ebben az időben, a világban, a Belém vetett hit puszta említése is meghökkentséget…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.30. 17:17

"Testvéreim!  Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.30. 16:03

    Uram, irgalmazz! - Uram irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! - Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! - Uram, irgalmazz! Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk! Megváltó…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.30. 10:36

Mi is a megbocsátás valójában "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23:34a., NIV fordítás) Azt, hogy mit jelent valakinek megbocsátani, nagyon sokszor félreértjük manapság. Azt gondoljuk, hogy tudjuk, mi a megbocsátás, de valójában nem így van. Mielőtt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.30. 10:30

A te bizniszed az Úr biznisze Az Úr őrzi a hűséget a munkahelyeken: a te üzleted, az Ő üzlete (Pédabeszédek 16:11 MSG alapján)Isten nem tudja megáldani a tisztességtelenséget. A Biblia állítja: Az Úr megköveteli a tisztességet minden üzletben. (NLT alapján). Ebben benne foglaltatnak a munkabérek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.30. 10:29