Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

"Nála volt az élő Isten pecsétje" 20161101

2018. október 31. 16:21 - Andre Lowoa

"Nála volt az élő Isten pecsétje.
...
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!” Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent: „Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Ámen.
Jel 7,2-4.9-14
...
Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk.
1Jn 3,1-3”
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-01

VÖ.:
Az ÉLŐ ISTEN PECSÉTJE
http://masodikeljovetel.hu/search/node/Pecs%C3%A9tje

VÖ.:
"A szentek mind vezetnek téged, teljes erővel gyűltek össze annak érdekében, hogy biztos ne valljon majd kudarcot ez a küldetés."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-itt-az-ideje-hogy-fiam-atadja-isteni-irgalmassaganak-ajandekat/

VÖ.:
"22S ha Isten meg akarja mutatni haragját és hatalmát, s mégis elviseli nagy türelemmel a harag edényeit, amelyek megértek a pusztulásra? 23S viszont, ha az irgalom edényein, amelyeket dicsőségre készített, dicsőségének gazdagságát akarja megmutatni? 24Ilyeneknek hívott meg bennünket, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is, 25amint Ozeásnál mondja: Népemnek hívom azt, amely nem népem, s kedveltnek azt, amely nem kedves nekem. 26És ahol azt mondják nekik: „Nem vagytok az én népem”, az élő Isten fiainak hívják majd őket. "
http://szentiras.hu/SZIT/R%C3%B3m9

HÍREK:
"Más nyugati nemzetek kiprovokálják az oroszok és a kínaiak válaszát."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=oroszok+v%C3%A1lasz%C3%A1t&type=
VÖ.:
Háborús Hangulat 2016 Októberében


ÉS:
"De a bosszú megérkezik, nincs messze..."
"Látom a Földet, magam előtt, mint egy labdát. Amellett, ahol a fehér galambok felrepültek, egy nagyon nagy szám emelkedik ki a homokból. És akkor sárga por kezd hullani egy vonalban. Ez akkor kezdődik, amikor az Arany Város (Prága) elpusztul. Mint egy sárga vonal fog felmenni az öbölparti városig."
Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/


NÁTÁN ÜZENETE VÉGIG! 01:48:41


Vö.:
"11Azon a napon nevezetes helyet adok Izraelben Gógnak temetőül, Abarim völgyét, a tengertől keletre – ez útjában lesz az arra járóknak –, és oda temetik el Gógot tömérdek seregével együtt, s Hamon-Góg völgyének nevezik majd el. "
http://szentiras.hu/SZIT/Ez39

AZONBAN EGY HÉT MÚLVA:
2016-os amerikai elnökválasztás 2016. november 8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/2016-os_amerikai_eln%C3%B6kv%C3%A1laszt%C3%A1sKeresztes Imahadjárat 14. imája

Ima az Atyához Védelemért a Nukleáris Háborúval szemben

...

Keresztes Imahadjárat 55. imája

Ima a Nagyfigyelmeztetésre való felkészüléshez

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-1-nap-hetfo