....

2011. április 14.
Ha az Úr Maga nem építi újjá a Házát, hiába fáradoznak az építők?

Én azonban bízom Ígéretedben és abban, hogy minden eltűrt megpróbáltatásunk Dicsőséget szerez Neked!

Vassulám, kedvesem, Szám az Igazságot hirdeti, csak is az Igazságot. Amikor erre a munkára rendeltelek egy szál magadban, nem töltöttem-e meg a szádat felkenés olajával? Nem töltöttem-e meg a világot gyümölcsökkel? Nem támasztottam fel a halottakat?

Azt mondtam: „Feltámasztom a holttesteket és a kísértetek földje új életre kel Bennem. Ne törődj vele, hogy dühödten és igazságtalanul rontanak rád. Felbomlóban van már a föld és a föld valamennyi lakója drágán megfizet bűneiért. A szenvedés és nyomorúság, ami a keletre vár, el fogja pusztítani büszkeségüket és bűneiket. Egy kegyetlen szélroham, egy hurrikán erejű kegyetlen szélroham fogja megégetni őket, és ők vezekelni fognak minden egyes bűnükért és meg fogják tanulni, hogyan éljenek feddhetetlenül.
Én támasztom fel a szeleket, és Én kavarom fel a tengereket úgy, hogy ordító hullámokat verjen. Vassula, hadd mondjam el neked: Te az Én gyönyörűségem és áldozatom vagy, mert kiszolgáltattalak azoknak, akik fennhangon zengik a „thoxologhiést” 1 , de sohasem gondolják komolyan. Palotáikból, ahol élnek, könyörtelen ítélet hallatszott, az igazság fénye nem ragyog sem a szemükben, sem a szívükben, de eljön a nap, amikor olyan bűntudat fogja sújtani őket, amilyet születésük óta még sohasem tapasztaltak.
Azt hiszed, gyermekem, nem voltam jelen, amikor határtalan gőggel és félelmetesen szikrázó szemekkel lerombolták bő termést hozó szőlőmet, és az ajándékot, melyet Én magam formáltam és bíztam meg? Önteltség! Romlott és neheztelésébe belebetegedett nemzedék! Milyen találóan szólt a Szentlélek, amikor Izajás által ezt mondta:
„Menj, mondd meg ennek a népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne fogjátok föl. Tedd érzéketlenné e nép szívét, süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy ne lásson a szemével, ne halljon a fülével és ne értsen a szívével, s így ne térjen meg és ne gyógyuljon meg.” (Iz 6,9-10)
Értsd meg hát, hogy ez a szabadítás, mely Tőlem származik, a szívükben egyszerűeknek lett küldve, a nyomorultaknak, azoknak, akiket a ti társadalmatok lenéz, az alázatosaknak, hogy megbüntessem a hatalmasokat és a büszkéket. A te vádlóid az Én vádlóim ! A te támadóid az Én támadóim!
Törd hát meg hallgatásodat és kelj védelmemre, szolgáltass nekem igazságot, és ne hagyd, hogy kárörvendjenek rajtam!
Vassiliki, ne nyugtalankodj magad miatt, Szent Édesanyád ma jobban melletted van, mint valaha! Szedd össze a bátorságodat, mert boldog ember az, aki elveszíti életét Értem! Boldog vagy te kedves lélek, mert megízlelted Kínszenvedésemet és a töviseket, a szögeket és mindenekelőtt a lándzsát! A gonosz kezek, akik el akarnak távolítani téged, szenvedni fognak, amikor felismerik, kit vettek üldözőbe, és reszketni fognak azon a Napon! Folyamként ontják ők a Véremet.
Maradj elkötelezett, Vassula, és ékesítsd Fejemet a szeretet és a hódolat díszeivel, és nyugtasd meg a kételkedőket! Én vagyok az Úr, aki helyre fogja igazítani vádlóidat. Mi ketten? ic

( később )

Én Vagyok. Minden, ami nagy, és ami kicsi, az Én Hatalmam és uralmam alatt áll. Ezért hát, gyermekem, sohase félj, mert Én mindig melletted vagyok! Szeress Engem! Én, Jézus, megáldalak. Én Vagyok.


1 Görög szó, jelentése 'doxológia, Isten dicsőítése'.

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.31. 04:05