"Testvéreim! 

Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is!
Ez az Isten igéje. 
Fil 2,1-4
...
Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.

Lk 14,12-14"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-31
VÖ.:
"
Habár Én sohasem fogom kinyilatkozni Második Eljövetelem időpontját, mégis azt megmondhatom nektek, hogy most lélekben fogok visszajönni.
... ha hisztek Bennem, akkor miért utasítotok vissza Engem? Miért mutattok haragot és gyűlöletet azok iránt, akik az Én Nevemben jönnek? Miért magasztaljátok fel magatokat Egyházamban, gyermekeim rovására? Ne feledjétek, hogy ti, Szemeimben mind egyenlők vagytok.
...

engedjétek, hogy az Én legszentebb misszióm világszerte elterjedhessen, hogy vigaszt hozzon gyermekeim számára 

...
Engedjétek, hogy a Nagyfigyelmeztetés után az Örök Élet ösvényére segítselek benneteket. "
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/azok-hitetlensege-sebez-meg-engem-a-legjobban-akik-azt-valljak-ismernek-engem/VALAMINT:
ÉS:
"A dzsihád számára az anarchia és a háborús gazdaság „megszentelt”, a hadurak szentek, a bűntettek kegyes cselekedetek. "
 
 
 
 
ÉS ITT MÁR KEZDENEK ÖSSZEÉRNI A DOLGOK!
Magyarán láthatóvá is válik, hogy - köznapi nyelven szólva - "minden mindennel összefügg". Vagyis a Hitélet és a Hírek. Hiszen amennyiben a kereszténység feladata minden lélek megmentése, 
"... a megtérés elterjesztésének legfontosabb feladatáról."
ugyanúgy a 
Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére:
"Hódítsátok meg könyörtelenül a világot."
 
Az Úr Szavaival:
"Egy félelmetes hadsereg fog felemelkedni"
EZZEL SZEMBEN:
"... Ez az erő fogja később új hadseregemet összekovácsolni a földön. Ez a nagy hadsereg millió más lelket fog megmenteni az ..."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=hadsereg
 
 
HÍREK:
magyar nemzeti ügy:
"Európa összeolvad egyetlen hatalmas tömeggé"
VÖ.:
"2. Bölcsen irányítsd a szaporodást az állóképesség és a sokszínűség javításával"
 
TOVÁBBÁ:
"A dzsihád számára az anarchia és a háborús gazdaság „megszentelt”, a hadurak szentek, a bűntettek kegyes cselekedetek. "
 
 
 
 
Kormányinfó 67 - Nincs jogi alapja Renzi fenyegetésének

 
 
 
 
 
 
foldrenges earthquake:
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-atyaisten-a-nagyfigyelmeztetes-elott-foldrengesek-lesznek-eszlelhetok-egy-kisebb-buntetes-reszekent/
VÖ.:
Olaszország:
VÖ.:
Háború:
VÖ.:

Keresztes Imahadjárat 14. imája

Ima az Atyához Védelemért a Nukleáris Háborúval szemben

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-1-nap-hetfo

A bölcsesség második megszemélyesítése

81Hát a bölcsesség nem kiált, és az okosság nem hallatja szavát? 2Fönt a magaslaton az út fölött, ott áll, ahol az utak keresztezik egymást. 3A város kapuinál, a kapuk nyílásánál hangosan kiáltja: 4„Férfiak, hozzátok intézem szózatom, emberek, nektek szól a szavam! 5Ó, ti együgyűek, legyetek okosak végre, és ti balgatagok, térjetek már észre! 6Figyeljetek ide! Amit hirdetek, az helyes, őszinte szóra nyílnak ajkaim. 7Mert az én számat az igazság mozgatja, ajkaim borzadnak minden álnokságtól. 8Számnak minden szava színtiszta igazság, nincsen benne semmi kitekert vagy hamis. 9Az értelmes embernek mind megfelel, aki szert tett a tudásra, az helyesli őket. 10Intelmemet vegyétek szívesebben, mint az ezüstöt, legyen a tudás kívánatosabb az aranynál, 11Mert a bölcsesség jobb a korallnál, nem érhet föl vele semmilyen drágaság.”
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.30. 16:03