Az embereknek, bennük még a katolikusoknak is, egyik nagy téveszméje, hogy Isten csak a túlvilágon büntet. Pedig ez nem igaz: Minden bűnnek, még a bocsánatos bűnnek is egyik következménye az értelem elhomályosodása. Ezért aztán egy mai istentagadó, vagy hitehagyott már teljességgel képtelen a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 22:04

Medjugorje, 2018. október 2. Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek bátrak, ne lankadjatok el, mert a legkisebb jó, a szeretet legkisebb jele is legyőz minden láthatóbb rosszat. Gyermekeim, hallgassatok rám, hogy a jó győzhessen, hogy megismerjétek Fiamat. Ez a legnagyobb boldogság:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 20:00

Drága szeretett leányom, van egy nagy tévhit arra vonatkozólag, hogy mitől lesz egy férfi vagy egy nő szent az Én Szememben. A világon sok ember találja nehéznek a Keresztény Hit gyakorlását, amikor imádkozásra kerül a sor. Oly sok jó és jószándékú embernek esik nehezére nyugodtan leülni és békésen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 18:24

“Azoknak, akik azt mondják, hogy jó emberek, akik nem ártanak másoknak, de az életükben mégsem fogadnak el Engem, Jézust, tudniuk kell a következőket: ti nem Krisztus követői vagytok. Ha nem jöttök Hozzám, akkor Atyám Királyságában nem lehettek elfogadottak. Az Atyám Királyságába való belépés…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 17:48

"Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény?"http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-03VÖ.:"Nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem, és ha azok után a parancsolatok után éltek, amelyet Mózes által kapott a világ, az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 16:20

  Legyen a hitedből viselkedés „Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:19

Fektesd pénzedet az emberek mennybe juttatásába „Mondd meg nekik, hogy használják pénzüket jócselekedetekre. Bővelkedjenek a jótéteményekben és örömmel adakozzanak a szükségben lévőknek; legyenek mindig készek megosztani másokkal mindazt, amit Isten adományozott számukra. Ha így tesznek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:18

  Bátran nézz szembe a hibáiddal!   "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság." (1. János 1:8) Közülünk nagyon sokan egyfajta álarcot viselnek. Nem akarjuk, hogy bárki is meglássa a valódi énünket; nem akarjuk, hogy bárki is lássa a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:17

AZ ÕRANGYALOK ÜNNEPE   1995. október 2. Õrangyalaink ünnepe “Alleluja! Dicsérjétek az Urat a mennybõl, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek! 1 “Dicsérjétek az Úr nevét, mert az õ parancsára lettek!” 2 Én, Jézus az én békémet adom neked. Jöjj…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 07:06

A kereszténység legfontosabb üzenete, hogy jog szerint minden ember egyenlő és csak a szeretet által létezik igazi megismerés. (Fazekas István) A megkeseredett keresztyén valódi problémája az, hogy sosem tört még igazán össze bűnei alatt. (Martyn Lloyd-Jones)A szerető ember nem magára figyel, még a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 07:06

Egymásért. A mai nap imádsága:Urunk! Köszönjük áldásodat, melyet naponként fogadhatunk, s oly természetesnek veszünk. Add, hogy meglássuk benne életújító akaratodat, s erről bizonyságot tegyünk másoknak is! Ámen.Isten megsegít téged, a Mindenható megáld téged az ég áldásával felülről.1 Móz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 05:28

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 00:16

Egyszerre csak egy nap „Ne aggódjatok tehát a holnapért!” (Máté 6:34)Max Lucado azt mondja: „Az aggodalom olyan az örömnek, mint a porszívó a piszoknak; ennyi erővel azt is megteheted, hogy egy öröm-elszívóhoz csatlakoztatod a szíved, és megnyomod a gombot”. Jézus azt mondta: „Ne aggódjatok tehát a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 00:02