Az ünnep liturgiájából: Szentlecke: Kol 1,12-20: „Testvérek: Hálát adjatok az Atyaistennek, aki méltókká tett minket arra, hogy részünk legyen a szentek sorsában a világosságban, és kiragadott minket a sötétség hatalmából s áthelyezett szeretett Fiának az országába. Benne van a megváltásunk a vére…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 20:50

Az első történet, az 1936-1939-ig tartó Spanyol polgárháborúban történt. Moscardo ezredes vezette Alcazar erőd védelmét a baloldali, bolsevik csapatok nyolcszoros túlerőjével szemben. A védők kitartottak az elkeseredett harcokban várva Franco tábornok erősítésének érkezését, de ekkor még 400 km…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 20:09

Édes gyermekem, az egész Mennyország Fiammal egyként egyesül, hogy segítségére siessen azoknak a szent papoknak, akik a legnagyobb csata közepén fogják magukat találni. Ezen értékes lelkekből oly sokaknak kell majd borzalmas fájdalmat és szenvedést elviselniük, amikor tanúi lesznek azoknak az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 18:57

büntetés,     ökológiai megrázkódtatások, emberiség, megtisztul, ima, pokol, Második Eljövetelem, bűn, Messiás, nehéz időszak, Új Paradicsom, Új Királyság, jelek , Föld, Isten hatalma, mindenható, Teremtő,       “Ez egy nehéz időszak lesz Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 17:41

"Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«”  Ezek az evangélium igéi." http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-27 VÖ.: "Figyeljetek azokra a változásokra, ahogy konszekrálni (átváltoztatni) fogják…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 16:11

Források: - katholisch.de, https://www.katholisch.de/…/franziskus-lachelt-vom-kolner-d… - Koelner Dom Official / Instagram, https://www.instagram.com/p/BpZf8DYnDYt/ (A faragványt az eredeti hírtudósítás nevezi "vízköpőnek".)

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 14:33

1.   Mindennek úgy kell lenni, ahogyan van. 2.   Isten minden rosszból jót hoz ki. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. 3.   Adjunk hálát Istennek jóért és rosszért egyaránt! 4.   Mindig csak azért imádkozzunk, hogy legyen meg az Isten akarata! Ezt tanította az Úr Jézus a Miatyánkban.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 10:22

New Yorkban elrendelték az összes katolikus egyházközösség átvizsgálását Kapcsolódók (1) Elkezdték teregetni a szennyest a Vatikánban A Vatikán volt washingtoni nagykövete egyesek szerint csak azért követeli Ferenc pápa lemondását, mert elmozdították a posztjáról. Mi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 10:21

Oldd meg a problémát ahelyett, hogy inkább valakit hibáztatnál érte „Most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet.” (Kolossé 3:8, NIV fordítás)   Csak egy meghatározott mennyiségű érzelmi…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 10:08

  A mi tanúságtételünk a hitetlenek felé azzal kezdődik, hogy barátságokat építünk velük. "Ő pedig amikor ezt meghallotta így szólt Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem azért…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 10:07

KÉSZÍTS HELYET SZENTLELKEM SZÁMÁRA! 1995. február 27.  Indonézia Még mindig zavarban vagyok választásod miatt, Uram, és mindazért, ami velem történik! Ne légy zavarban! 1 Én vagyok az ég és a Föld Ura. Mondom neked, a semmit is oltárrá tehetem, és minden kincsemet is rárakhatom. Mondd,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 08:59

Krisztus Király ünnepe     "Krisztusról mint királyról a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az egyházi év végén előremutat a történelem végső, nagy napja felé, mikor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 06:47

„A mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket.” (2Thessz 2,16–17) Mindennap szükségünk van a vigasztalás nagy kincsére, hogy mélységeink, magányunk, gyászunk,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 06:10

Belátásért, felelős döntésekért az élet minden szintjén. A mai nap imádsága: Urunk, Istenünk! Látod összekuszált világunkat, melyet Nélküled alkottunk magunknak. Adj bölcs szívet, hogy Veled együtt vigyázzunk Teremtettségedre, ott ahová rendeltél minket. Ámen.    Betelt az idő, és elközelített már…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 04:13

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 01:35

Amikor kiderülnek a szív titkai „Vizsgálj meg, Istenem… Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!” (Zsoltárok 139:23)A jellemünk nem derül ki csupán tetteinkből, sokkal inkább a történésekre adott válaszaink által. A tetteket el lehet tervezni, a minket érő hatásokat azonban akaratlanul, önkéntelen…

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 00:32