büntetés,

 

 

ökológiai megrázkódtatások,

emberiség,

megtisztul,

ima,

pokol,

Második Eljövetelem,

bűn,

Messiás,

nehéz időszak,

Új Paradicsom,

Új Királyság,

jelek ,

Föld,

Isten hatalma,

mindenható,

Teremtő,

 

 

 

Ez egy nehéz időszak lesz Isten minden gyermekének, beleértve az erős hitűeket is. Mégis sokan, akik szeretettel és hűséggel vannak Irántam, Jézusuk iránt, békességben lesznek, mert tudják, hogy eljövök, hogy elvigyem őket Új Paradicsomomba.”
Nagy büntetését, melynek nagysága mostanáig még sohasem volt tapasztalható a világban, csökkenteni és enyhíteni lehet imáitok által.

“A jelek a Föld minden sarkán láthatóak lesznek, annak biztosítására, hogy az emberiségnek ne legyen kétsége afelől, hogy kinek a hatalma erőteljes.

Csak Isten parancsainak van ilyen hatalma. Minden más hatalom rövid életű lesz. Isten hatalma mindenható, és senki sem fogja soha legyőzni a minden látható és láthatatlan dolog Teremtőjét.

Jézusotok”


Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/nagy-bunteteset-melynek-nagysaga-mostanaig-meg-sohasem-volt-tapasztalhato-a-vilagban-csokkenteni-lehet/

 

 

 

"Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól.

Ez az Isten igéje. 
1Tessz 1,5c-10

ALLELUJA
Jézus mondja: † Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14,23 – 8 G. tónus.

 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
Szeresd az Urat, a te Istenedet, és felebarátodat, mint saját magadat. 
Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
Ezek az evangélium igéi. 
Mt 22,34-40"

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-10-29

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.28. 17:41