elutasítás,

 

elutasítják,

teológus,

jelenések,

titkok,

Isten Báránya,

kinyilatkoztatás,

csalódás,

felszentelt szolgák,

elítél,

megkülönböztetés,

legrosszabb bűn,

bűn,

 

 

 

Nektek sohasem szabad a magán kinyilatkoztatásokat elutasítanotok képzettség nélkül, vagy a szükséges alázat hiányában."


Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohasem-szabad-a-magan-kinyilatkoztatasokat-elutasitanotok-kepzettseg-nelkul-vagy-a-szukseges-alazat-hianyaban/

"Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 12,35-38"

"Minden megkeresztelt hívőnek van valamiféle prófétai tiszte, és ebből következően feladata is, mert Istennél nincsenek üres címek. Isten semmit sem végez feleslegesen. Amennyiben tehát mindenkit felkennek prófétává az Egyházban, Isten legalább egyszer minden megkeresztelt emberen keresztül szólni akar környezetéhez.

A prófétaság intézménye igen kényes valóság az Egyházban."

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/dr-szegedi-laszlo-a-profetasag-szerepe-az-egyhaz-megujulasaban/
https://uk.news.yahoo.com/google-engineer-sets-new-church-worship-artificial-intelligence-122157294.html

Shocking Events are Happening Worldwide! (2017-2018)

"23Így válaszolt: „A negyedik vadállat (ezt jelenti): egy negyedik ország lesz a földön, amely különbözik a többi országtól. Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet."
"“This is what he told me:
‘The fourth beast means that there will be a fourth kingdom on earth
that will differ from all the other kingdoms.
It will devour all the earth
and will trample and crush it."
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.23. 17:15