“… szeretném felszólítani az Amerikai Egyesült Államokban élő Isten gyermekeit, hogy imádkozzanak a hitükért.

Ti, szeretett követőim, az Égiek által védve lesztek, de nektek imádkoznotok kell az erőért, mert a demokrácia leváltása fejre fogja állítani.

Mivel a világon, ti vagytok a legnagyobb nemzet – mely a demokrácia által szabadságot hirdet -, megtagadják azt a jogot tőletek, hogy Keresztények legyetek.

Ez a jog, bár megtagadják tőletek, demokratikus fejlődésnek fog tűnni. Ezek az új törvények, melyeket hamarosan bevezetnek nemzetetekben, mindent magukba foglaló törvényeknek fognak látszani: hogy az egy világvallás alatt, mindenki védve legyen.

Ezek a törvények megszentségtelenítik majd Nevemet, de én nem foglak elhagyni benneteket. Minden számotokra szükséges segítséget meg fogok adni nektek. Minden, amit tennetek kell az, hogy kérjétek Tőlem.

Én őrködöm fölöttetek és védelmezlek benneteket, mivel a Keresztény Egyházak megdöntésének ideje közel van.

Megdönthetik azt, gyermekeim, hamisíthatják a Szentségeket, hogy azok használhatatlanokká váljanak, elbátortalaníthatják felszentelt szolgáimat és bántalmazhatnak benneteket, de mindez hasztalan. Hatalmuk nem lesz úrrá egyszerű hiteteken, lelketek alázatán és Irántam, Jézusotok iránt való szereteteteken.

Szeretett Üdvözítőtök,

Jézus Krisztus”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szeretnem-felszolitani-az-amerikai-egyesult-allamokban-elo-isten-gyermekeit1/

“De nemcsak őrá vonatkozik, amit róla írtak, hogy „ezáltal vált igazzá”, hanem mireánk is. Mi is igazzá válunk, ha hiszünk Istenben, aki feltámasztotta a halálból Urunkat, Jézus Krisztust. Ő halált szenvedett a mi bűneinkért, és feltámadt, hogy mi igazak lehessünk.

Ez az Isten igéje.

Róm 4,20-25
»Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?«

Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben gazdagodnék!”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 12,13-21″

—-

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.22. 17:22