1992. szeptember 14.

Jézus?

Én vagyok. Kicsim, ha tudnád, mennyit imádkoztam érted az Atyához Szent Édesanyáddal! Szemembõl mindennap a könnyek árja folyik e világ bûnei miatt. Szemem belefáradt a jóságos lelkek keresésébe. Szívem szomorú, és egész valóm annyira gyötrõdik a fájdalomtól, hogy inkább nem tekintek e nemzedék bûneire, nehogy túlcsorduljon kelyhem. Új szeretet-himnuszt 1 írtam, és eléneklem nektek, hogy minden szívet utolérjek a mennybõl, hogy megmentselek és irántatok érzett örök szeretetemre emlékeztesselek benneteket. A magasból szóltam, de nem azért, hogy rátok erõltessem uralmamat, hanem, hogy a béke és a szeretet szövetségét ajánljam nektek, szárnyaim alá vegyelek és egyesítselek benneteket. Ajánlatot tettem arra, hogy egybekelek veletek… de vajon hányan értették meg közületek azt, amit mondtam? Igazán megértettétek, hogy mit kínált fel nektek a Jegyes?

Magyarázzátok meg akkor, hogy miért fordítjátok el tõlem szemeteket, valahányszor kiengesztelõdésrõl beszélek. Idegen voltam, de nem fogadtatok be, ajtótokon zörgettem, de nem hallottatok meg. Bár az igazságot hirdettem, nyelvetek szüntelenül aljas hazugságokat szólt rólam, megbíráltatok és elítéltetek. Eljöttem, hogy a helyes felfogásra tanítsalak, és emlékeztesselek benneteket tanításomra, vezetésemre és szolgálatomra, de ti kicsúfoltatok és gúny tárgyává tettetek. Szeretettel, gyengédséggel és azzal a vággyal látogattalak meg benneteket, hogy a Szívemben egyesítselek és újból megtanítsalak titeket õsegyházam törvényeire, de ti hagytátok, hogy saját törvényetek töltse be lelketeket, és engem kidobtatok szívetekbõl. Azt kérdezitek: „Mikor tettem ezt Veled, Uram?” Mondom nektek, már megtettétek, amikor elhamarkodott ítéletet mondtatok felettem, és hagytátok, hogy ajkatok elítéljen engem, mert amit küldötteimmel tesztek, azt velem teszitek. Azt gondoltátok, hogy nevüket káromolva kedvemben jártok, valójában azonban az én Nevemet káromoltátok. Hogyan mondhatjátok: „Uram, a Te Szavad lámpás lábam mellett, mely utamon világít”, ha nem fogadjátok el Szavamat és testvéreitekkel sem békültök ki?

A mi két Szívünk 2ezekben az utolsó napokban újból nagy szeretettel és gyengédséggel tanított arra benneteket, hogy az imádság, a szeretet és az alázat a ti üdvösségetek KULCSA. De közületek hányan élik meg ezt az igazságot? Szívetek az a kapu, amelyen keresztül betérhetek hozzátok, meggyógyíthatlak és az én ösvényemre vezethetlek titeket. Vajon értékeltétek-e Szavainkat a szívetekben, vagy még mindiga háború útján jártok? Elõlem nem tudtok elrejtõzni, és azt sem mondhatjátok, hogy elhallgattam elõttetek az igazságot. Azt állítjátok, hogy igazságban vagytok, de akkor hogyan magyarázzátok meg nekem megosztottságotokat? Barátom, nyisd ki szemedet! A szívedet nyisd ki, ne az elmédet! Újból mondom nektek:

 

Egyetlen jó ember sincs már, valóban egy sincs. Senki sincs, aki megértene, mivel mindannyian a bûn uralma alatt vagytok. Senki sem keres engem. Mindenki elfordult tõlem. Mindenki egyaránt tisztátalan, pedig sokan állítják közületek, hogy a világosságban vannak. Mondom nektek, ameddig megosztottak maradtok, addig sötétségben vagytok. Ameddig örültök megosztottságotoknak, addig nem tudjátok, merre tartotok, mert túl sötét van ahhoz, hogy lássatok. Eljöttem hozzátok, hogy ingyenes adományt kínáljak nektek: szeretetem adományát, de szeretetemet újból félreértettétek, visszautasítottátok és idegen maradt szívetek számára. Továbbra is vétkeztek annak ellenére, hogy kértelek, béküljetek ki és egyesüljetek. Hogyan bocsássam meg bûneiteket, amikor ismételten elnyomjátok Szavaimat? Halljátok ugyan hangomat, de már nem ismeritek fel. Ameddig meg nem engeditek, hogy szívetekbõl kigyomláljam mindazt, ami nem én vagyok, mindaddig nem veszitek észre, hogy Szentlelkem ma méginkább keresi, mint valaha lelketekben a kiengesztelõdést és az egységet.

 

 

Megmutattam nektek, hogyan egyesüljetek

.

Az egység a szívetekben jön létre. A kiengesztelõdés a szívekben alakul ki, nem pedig szerzõdések aláírásával! Hogyan állíthatja bárki, hogy igaz ember, amikor országaitok háborút viselnek és lángban állnak? Tanuljátok meg, hogy mit vár tõletek Szentséges Szívem:

 

Felebaráti szeretetet, nagylelkûséget,
imát és a kiengesztelõdés lelkületét,
valamint azt, hogy úgy szeressétek egymást,
ahogyan én szeretlek benneteket.

 

Vajon fogom-e hallani tõletek a megadás és a bûnbánat kiáltását?


1 ezeket az üzeneteket
2 lásd: Jel 11
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.15. 09:00