Isten munkát szán neked


"Maga Isten teremtett minket olyanokká, amilyenek vagyunk, és adott nekünk új életet Jézus Krisztusban; és már régen szerepel a terveiben, hogy ezt az életet másokat segítve töltsük.” (Efézus 2:10 TLB fordítás)

A szolgálat, amire Isten elhív, messze felülmúlja minden elképzelésedet. Azért küldött a Földre, hogy ajándék légy mások számára.

Nem csak azért vagy itt, hogy fogyaszd a rendelkezésedre álló erőforrásokat - hogy egyél, lélegezz, helyet foglalj el a Földön. Isten arra tervezett, hogy az életeddel változást hozz. Hogy hozzáadj a földi léthez, ne csak elvegyél belőle. Isten azt szeretné, ha vissza is adnál.

A Biblia azt mondja: "Isten jó cselekedetekkel teli életre teremtett minket, melyeket előre elkészített, hogy megcselekedhessük őket" (Efézus 2,10 TEV fordítás). Ezek a "jó cselekedetek" a világ felé való szolgálatodat jelentik. Amikor valamilyen módon másoknak szolgálsz, tulajdonképpen Istent szolgálod. (Kolossé 3,23-24, Máté 25,34-45, Efézus 6,7). 

Amit Isten Jeremiásnak mondott, az rád is igaz: "Mielőtt anyád méhében megalkottalak, már kiválasztottalak. Mielőtt megszülettél volna, már félretettelek egy különleges feladatra." (Jeremiás 1,5a NCV fordítás)

A legtöbb ember ezalatt a "különleges feladat" alatt a papokat, pásztorokat, a hivatalos papságot érti, de Isten azt mondja, hogy családjának minden tagja szolgálatra lett teremtve. A Bibliában a "szolga" és a "szolgáló" szavak egymás szinonimái. Ha keresztyén vagy, egyben szolgáló is vagy, és ha szolgáló vagy, akkor Istennek szolgálsz.

Nem tűnődtél még el azon, miért nem visz minket Isten rögtön a mennybe, miután elfogadtuk az ő kegyelmét? Miért nem visz el minket erről a bukott világról? Azért hagy itt minket, hogy betöltsük az őáltala kitűzött célokat. Ahogy elfogadod a megváltást, Isten a saját céljaira szeretne téged használni. Isten szolgálati területet szán neked a gyülekezetben, és küldetést a nagyvilágban.

Beszéljetek róla: 

  • Mi tart vissza attól, hogy elfogadd Isten felhívását a szolgálatra?
  • Ha minden ember szolgáló, akkor miért felelősek a gyülekezet vezetői? Hogyan imádkozhatsz a gyülekezeted vezetőiért?
  • Isten szolgálatot szán neked a gyülekezetben, és küldetést a nagyvilágban. Mi az, amire itt és most hív el, hogy megtedd - az otthonodban, a szomszédságodban, a közösségedben - , akármilyen kicsi dologról is legyen szó? Mit felelsz a hívásra?

 
Istent nem lepik meg a hibáid

 

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek." (Jer 29:11)

Tettél már úgy mintha Isten abszolút nem tudna a hibáidról?

Az igazság az, hogy Isten ismeri a hibáidat és bukásaidat, de még így is feltétlenül szeret.

Sőt, Isten látja az érzelmeidet, a frusztrációdat és mindenkinél jobban látja a fájdalmadat is. Isten ismeri a jövődet, ezért el tudja mondani neked mindazt, amit tudnod kell. Isten ismeri a félelmeidet és azt szeretné, ha átadnád azokat neki. Isten ismeri a hűségedet, mert lát minden egyes jó dolgot amit teszel.

A tény, hogy Isten mindent tud rólam azt jelenti, hogy semmi, amivel szembekerülök nem gátolhatja abban, hogy segítsen nekem; semmi, ami az életemben történni fog nem fogja őt meglepetésként érni; semmi, amitől félek nem túl nagy Isten erejével szemben; és semmi sem hiábavaló, amit az ő nevében teszek.

Isten azt mondja: "Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek." (Jeremiás 29:11)


Beszéljünk róla:

* A tény, hogy Isten látja a hibáidat és mégis szeret, hogyan befolyásolja azt ahogyan Őhozzá viszonyulsz?
* Add át Istennek a félelmeidet és bízz benne, hogy Ő kézben tartja a jövődet.

Jézus mondja: ti vagytok a világ világossága


„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."Mt.5,14-16
Mi magunktól nem lehetünk a világ világossága. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága és ez a Vele való élő kapcsolatból fakad. „Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” 2Kor.4,6.

Az Úr igéje által Jézus világosságát gerjeszti a mi szívünkben, és ez a világosság csodálatosan árad belőlünk ebben „az
elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban.” Fil.2,15-16


Ez a tanítványság egyik megnyilvánulása. Jézus, aki maga a világ a világossága, minket is azzá szeretne tenni. Mi is világíthatunk, de ez nem általunk van, ez az Úrral való különleges és bensőséges kapcsolatból fakad. Ő hív, hogy kövessük Őt, és azt mondja:"Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”(Ján. 8,12)
Mindig a Világosságra kell figyelnünk:

alázattal és bizakodva kell Jézusra tekintenünk, hogy rajtunk keresztül is áradhasson a fény.

Imában emlékezzünk rá, hogy:

* Az, hogy milyen hatást gyakorlok az emberekre és hogy mennyire tudok „világítani” az annak az eredménye, hogy Ő bennem él, és nem annak, hogy én mit teszek. Az Úr az, aki engem oda helyez, ahol hatni és világítani tudok az emberek között.
* Mi csak eszközök vagyunk az Ő kezében, ezért fontos az, hogy félreálljunk és hagyjuk Jézust bennünk munkálkodni.
* Csak az Úr képes megítélni, hogy én hogyan tudok hatni az emberekre és hogy mennyire tudok világítani. Lehet, hogy egy olyan emberre leszek egyszer hatással, aki majd hatással lesz az egész világra. Mindig Jézusra kell figyelnem, bármerre is vezet engem.
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 10:36