“Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, melyek összeesküvést terveznek, hogy ártsanak Gyermekeimnek. Nektek nem lesz megengedve, hogy előidézzétek ezt a szenvedést.

Oly sok ilyen lélek utasítja el szeretett Fiam Irgalmasságát. Oly sokan nem fogják Őt elismerni. Ők továbbra is kíméletlenül fájdalmat okoznak azoknak, akiket ellenőriznek, és nem tudják elfogadni, hogy bűneik nem maradnak észrevétlenül. Harcolhatnak Kezem Hatalma ellen, de Kezem le fog sújtani rájuk és elpusztítja őket.

Idővel el fogják ismerni Isten Hatalmát, de sokaknak közülük már túl késő lesz.

Mert, amint törvényeket hoztok be azzal a szándékkal, hogy azokat ellenőrizzétek, akiket szolgáltok és amelyek iszonyatosak Számomra, akkor olyan büntetést fogok küldeni, hogy senkinek sem lesz kétsége afelől, hogy mi okozott ilyen büntetést.

Ti az Én gyermekeim vagytok, és nektek hozzám kell fordulnotok védelemért. Védelmem nélkül a Sátán „irgalmának” lennétek kiszolgáltatva.

Nehogy elfelejtsétek: a Sátán mindnyájatokat gyűlöl. Mégis, mivel ti az ő hathatós és kifinomult csábításának útjait követitek, mint rabszolgák törtettek hatalomra.

Ha a hatalmat választjátok a Földön, mely talán felmagasztal benneteket és az Úr útjain kívüli elismerést hozza nektek, félre lesztek dobva.

A Nagyfigyelmeztetés azért adatik számotokra, hogy biztosítsa számotokra: csak egyetlen egy Teremtő létezik. Csak egyetlen egy, aki megteremtette az emberiséget. Csak egyetlen egy, akinek hatalma van, hogy véget vessen mindennek, ami a Földön létezik.

A Legmagasságosabb Isten,
Minden látható és láthatatlan Teremtője”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-igazsagossagom-keze-varakozik-hogy-megbuntesse-azokat-a-kormanyokat-melyek-osszeeskuvest-terveznek-hogy-artsanak-gyermekeimnek/

“Még azt is kértem a királytól: „Ha úgy tetszik a királynak, adjon nekem leveleket a Folyón-túli országrészek kormányzói számára, hogy engedjék meg nekem az átvonulást, amíg hazámba, Júdeába vissza nem jutok; továbbá levelet Aszafhoz, a királyi erdők felügyelőjéhez, hogy adjon nekem épületfát a templomhoz tartozó erőd kapuihoz, ahol majd lakni fogok.”

A király mindezt biztosította nekem, mert fölöttem volt az én Istenem jóságos keze.
Ez az Isten igéje.

Neh 2,1-8
„Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

Ezek az evangélium igéi.
Lk 9,57-62″

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 17:48