Legyen a hitedből viselkedés

„Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.” (2Tim 3116-17)

Egyszer megkérdezték tőlem, hogy melyik a Biblia legjobb fordítása. Azt válaszoltam, hogy a legjobb fordítás az, amikor átülteted az életedbe. Ez az, amiről a Biblia tanulmányozása szól. Ha nem ülteted át Isten Igéjét az életedbe, akkor nem úgy tanulmányozod a Bibliát, ahogy azt Isten szeretné.

Isten azért adta nekünk a Bibliát, hogy átformáljon minket vele, nem pedig hogy csak tájékoztasson általa. Egy nagyobb szívet, nem pedig egy nagyobb fejet kell eredményezzen. A Jakab 1,22-ben ezt írja: „Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok!” (NLT fordítás).

Más szóval, Isten azt szeretné, hogy a hitünkből viselkedés legyen.

Isten a Bibliával való tervét még egyértelműbben kifejezte a 2 Tim 3116-17-ben: „Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.”

A Biblia célja több annál, mintsem hogy csak egyszerűen megmutassa, hogy mi a rossz az életünkben, vagy hogy hogyan kellene élnünk. Isten azért adta az Igéjét, hogy gyökeresen megváltoztasson minket.

A Biblia különbözőféle képekben jellemzi magát. Például kalapácsnak, kardnak, vagy pedig szikének nevezi magát. Ezeket az eszközöket mind azért tervezték, hogy radikális változásokat okozzanak. Istennek az a célja a Bibliával, hogy radikálisan megváltoztassa az életünket.

A Biblia Isten igazságát szintén többféle módon írja le, mint például tej, víz, kenyér és hús. Mi a közös ezekben a dolgokban? Az, hogy ha nem eszed, vagy iszod őket rendszeresen, akkor meg fogsz halni. Nekünk sohasem lenne szabad a Biblia nélkül élnünk.

A Biblia alapvető fontosságú számunkra, mivel életet ad. Valójában a Biblia Jézusról is úgy beszél, mint Isten szava. A Jn 1,14 azt mondja: „Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a Mennyei Atyától származó egyszülött Fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik.” Isten odaadta neked az Élő Igét, Jézust, hogy hited szerzője és beteljesítője legyen, valamint odaadta az írott Igét, hogy felkészítsen arra, hogy megélhesd a hitedet.

Beszéljünk róla:

  • A Biblia több, mint egy egyszerű tudás elosztó, vagy információk tárháza. Szerinted hogyan használja Isten a Bibliát, hogy megváltoztassa az életedet?
  • Jézus maga Isten Igéje. Beszéljetek róla, vagy írjátok le, hogy a Bibliával való közeli kapcsolat hogyan eredményezheti a Jézussal való közeli kapcsolatot?
  • Mondj néhány példát arra, hogyan tudod a gyakorlatba átültetni Isten Igéjét, nem pedig csak olvasni azt.Másokat szolgálunk, mert megváltottak vagyunk


„Mert Ő szabadított meg minket, és Ő választott ki minket az Ő szent munkájára; nem azért, mert kiérdemeltük, hanem mert ez volt a terve.” (2Timóteus 1:9, TLB)

Isten azért mentett meg, hogy Őt szolgáld. A Biblia azt mondja, hogy „Ő szabadított meg minket, és Ő választott ki minket az Ő szent munkájára; nem azért, mert kiérdemeltük, hanem mert ez volt a terve.” (2Tim. 1:9)

Isten azért váltott meg téged, hogy az Ő „szent munkájában” részt vehess. Azzal a céllal mentett meg, hogy szolgáld Őt. Isten országában betöltendő helyed, célod, szereped és feladatod van. Ez teszi az életedet jelentőségteljessé és értékessé.

Jézusnak az életébe került, hogy megvásárolja az üdvösséget számodra. A Biblia emlékeztet minket: „ Isten nagy árat fizetett értetek. Ezért arra használjátok a testeteket, hogy tiszteljétek és imádjátok Istent.” (1Korinthus 6:20, TEV ford.)

Nem bűntudatból, félelemből vagy kötelességből szolgáljuk Istent, hanem örömmel és őszinte hálával azért, amit értünk tett. Az életünket köszönhetjük neki. A megváltás azt jelenti, hogy Isten a múltunkat lezárta és megbocsátotta, a jelenünknek értelmet ad, és a jövőnk felől is bizonyosak lehetünk. Ezek elképesztően nagy dolgok! Ezért mondta Pál, hogy "Isten nagy irgalma miatt ... áldozzátok fel magatokat élő áldozatul Istennek, odaszánva magatokat az Ő szolgálatára." (Róma 12:1, TEV ford.)

János apostol azt mondja, hogy a mások iránti, szeretetből  fakadó szolgálatunk mutatja meg, hogy valóban megváltott minket Isten. Azt mondja: „Az egymás iránt való szeretetünk a bizonyíték arra, hogy átmentünk a halálból az életbe.” (1János 3:14, CEV ford.)

Ha nincs benned szeretet mások iránt, ha nem vágysz arra, hogy mások felé szolgálj, és csak a saját szükségleteid kielégítése fontos számodra, akkor vizsgáld meg magad és gondolkozz el azon, hogy vajon Krisztus valóban ott van-e az életedben. Ha Krisztushoz tartozol, akkor a szívedben vágyat érzel arra, hogy másokat szolgálj.

Beszéljetek róla:

• Mások szolgálata vajon miért olyan meghatározó egy Jézusban hívő ember életében?

• Hogyan használod a testedet arra, hogy dicsőítsd Istent? (1Korinthus 6:20)

• Sok ember gondolja úgy, hogy túl elfoglalt és túl sok felelősség van a vállán ahhoz, hogy mások felé szolgáljon. Ha Te is így érzel, imában kérd Istent, hogy mutassa meg, mit kell változtatni az életeden, hogy engedelmeskedni tudj neki.
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:19