Ezzel újabb végsö idei próféciák fognak valóra válni.   "Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka" (Billy Meier Hénok próféciái)   --------------------------------------------- Megj.: a cikk teljes megértéséhez ajánlatos elöször végigolvasni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 19:28

Drága szeretett leányom, nem tudod, hogy minél jobban követed Üzeneteimet, annál jobban fognak téged gyötörni azok, akik el akarják hallgattatni Hangomat? Mivel ez a Küldetés szeretett Atyám Parancsára folytatódik, minden erőfeszítést meg fognak tenni azok – különösen földi Egyházamban -, akik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 18:29

szeretet, igazi szeretet , Isten Szeretete, házasság, béke, nyugtalanság, szakadás, harmónia, Az igazi szeretet Istentől származik. Amikor valaki nem szereti eléggé Istent, akkor képtelen egy másik emberi lényt az igazi szeretet teljességében szeretni.Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 17:04

"Sohase fenyegessétek egymást az Én Nevemben"Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohase-fenyegessetek-egymast-az-en-nevemben/ VÖ.:"Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 16:33

    Ne engedd, hogy a könnyelműség legyengítse életed   „Amikor mindennap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét…” Bírák 16:16-17 A Biblia legerősebb embere, Sámson, könnyelműen fogadkozott az Úrnak.…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 10:48

Ha elfoglalt vagy ahhoz, hogy Istenre időt szánj, akkor valóban el vagy foglalva "Most pedig kedves gyermekeim, éljetek továbbra is Krisztussal közösségben." (1 János 2:28, NLT fordítás) Több fajta szőlőt is termesztek otthon. Ha ezek a szőlők leszakadnak a tőről, nem fognak tovább…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 10:47

  Az élet nem ér véget a halállal „Isten Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek él. És ahogyan Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, úgy fog a ti halandó testeteknek is életet adni azáltal a Lélek által, aki bennetek él." (Róma…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 10:46

SZERETNI ANNYI, MINT MEGTENNI ISTEN AKARATÁT 1993. december 6-8. Szent Édesanyánk szól hozzánk: Én, “i Panayia”1 vagyok veletek. Engedd, hogy Jézus olyan képmássá alakítson téged, amilyennek szeretne. Ha felajánlod akaratodat Fiamnak, Jézus Krisztusnak, és ha teljesen felajánlod…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 08:32

Kaptam, küldöm!   Kedves Testvérek!   Szentségimádáson voltam az este és azt a vezetést kaptam, hogy így ebben a sorrendben tegyem közzé az alábbi győzelmeit Istennek.   Hallgatható erőteljes védelmi ima - amely segítségével védelmet kérhetünk magunkra. A Szentsebek Rózsafüzér által…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 07:21

A betegség és halál a legnagyobb megpróbáltatások közé tartozik, még nekünk, hívő embereknek is, de mint ahogyan az aranyat is tűzben edzik, ugyanúgy válik egyre ragyogóbbá az Istenben való hit mindannyiunk életében a nehézségek idején.A fájdalom fáj hívőként is, a veszteséget is megéljük, de…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 05:56

Elmúlás...     A mai nap imádsága:    Uram! Erősíts meg az életben! Ámen.    Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.Rm 6,23"Bűnös, gyarló emberek vagyunk!" - mondogatták gyakran a régiek. A mai modern ember nem szívesen emleget…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 04:29

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 01:37

Ábrahám „Az Úr ezt mondta Ábrámnak..." (1Mózes 12:1)Ábrahám életéből nagyon sokat tanulhatunk. Például azt, hogy Isten az életünk bármelyik pillanatában megszólíthat. Ábrahám tiltakozás és halogatás nélkül felelte: „Igen, Uram!". Az ő feltétlen engedelmessége pedig figyelmeztetés mindazoknak, akik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 00:38

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 00:00