“A Mózesi Törvény végcélja Krisztus 21 Ez azt jelentené, hogy a Törvény Isten ígéretei ellen van? Szó sincs róla! Mert ha olyan törvényt kaptunk volna, amely képes lett volna életet adni, akkor annak alapján válhatnánk Isten számára elfogadhatóvá. 22 Az írott Törvény azonban az egész emberiséget a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 18:35

Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró megmentéséhez lehet hasonlítani. Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ezt-a-kuldetest-egy-gigantikus-oceanjaro-megmentesehez-lehet-hasonlitani/   "Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 17:18

"Sokan úgy fogják a kínt elszenvedni, amikor bűneiket, kibontakozva, maguk előtt fogják látni, ahogyan azt Én is elviselem. Amikor látni fogják, hogy mennyire megbántottak Engem, megtört szívvel fognak könyörögni Hozzám, hogy megbocsássak nekik....Nincs semmi, amitől félni…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 16:31

Ne hagyd, hogy a keserűség elgyengítse az életedet "Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti." (Példabeszédek 29:11.) Sámsonnak, a Biblia erőművészének egyetlen különösebb gyengesége volt, hogy a legfőbb motivációja a megtorlás volt egész életében. Telve…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 10:26

  Fel kell töltekezned Isten igéjével  "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik." (Máté 4:4) Észrevetted, hogy ha egy bizonyos ideig nem eszel, akkor gyengének érzed magad? Ha tovább feszíted a húrt, az elméd kissé zavarossá válik, ha még…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 10:25

4 mód, ahogy imádkozhatsz a barátaidért és a családodért "...azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért." (Fil.1:27) Itt van 4 mód, hogyan imádkozhatsz a barátaidért és a családodért: 1. Imádkozz, hogy nyíljon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 10:24

A SZERETET SZERETETKÉNT TÉR VISSZA HOZZÁTOK 1988. október 10. Jézus? Én vagyok. Áldott legyen az Úr! Szeretlek leányom a hitért, amit nekem adsz. Ne aggódj, támaszkodj rám, és figyelj Szívemre, erre a Szívre, amely keres és szeret titeket, amelyet azonban sokan elítélnek! Leányom,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 09:02

A hangtalan imák nem maradnak némák Isten előtt. (Spurgeon)A keresztény nyelvtanban első személy: Ő, az Isten, második te, a felebarátod. Csak a harmadik személy én.A legjobb hegyi levegő a Golgota keresztjéről fúj alá.A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 06:08

Áldás... A mai nap imádsága: URam! Áldj, hogy áldássá válhassak! Ámen     Ne félj, mert én veled vagyok és megáldalak téged! 1 Móz 26,24b Ezen a Földön az Isten után a legnagyobb hatalom a félelem... Rossz királyok, totalitárius rendszert munkáló diktátorok,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 05:25

  Az imádság különböző formái   „… Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” (Róma 8:27)     Valaki, akinek jobban megy az imádság, mint neked, már közbenjár az érdekedben. „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 00:10

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.06. 00:00