Az életednek örökkévaló fontossága van

 

„Mindannyiunk megtalálhatja a szerepét az Ő testének tagjaként.” (Róma 12,5 MSG fordítás)

Valamilyen célra mindannyian odaszánjuk az életünket. Hogy mi lesz ez – karrier, sport, hobbi, hírnév, vagyon? Egyiknek sincs örökké tartó jelentősége.

Igazi jelentőséggel ugyanis egyedül a szolgálatod bír. Ezen keresztül fedezhetjük fel az életünk valódi értelmét. A Biblia így ír erről: „Mindannyiunk megtalálhatja a szerepét az Ő testének tagjaként.” (Róma 12,5 MSG fordítás).

Ahogyan együtt szolgálunk az Úr családjában az életünk fokozatosan jut el örökkévaló fontosságához. Pál ezt mondja: „Szeretném, hogy azt gondoljátok, hogy mennyivel lényegesebb, és nem lényegtelen... amiatt, hogy minek vagytok a részei." (1Kor 12,14.19).

Isten általad szeretne valamit elérni a világban. Általad is dolgozni akar. Nem az számít, hogy milyen hosszú az életed, hanem hogy mennyit adtál át Istennek. Nem a mennyi, a hogyan számít igazán.

Ha egy szolgálatban sem veszel részt, mit hoztál fel kifogásnak?

 • Ábrahám öreg volt.
 • Jákob bizonytalan.
 • Lea nem volt túl vonzó.
 • Józsefet bántalmazták.
 • Mózes dadogott.
 • Gedeon szegény volt.
 • Sámson társfüggő.
 • Ráháb erkölcstelen.
 • Dávidnak viszonya volt, és mindenféle családi problémája.
 • Illés öngyilkos hajlamú volt.
 • Jeremiás depresszióval küzdött.
 • Jónás vonakodott cselekedni az Úr parancsát.
 • Naomi özvegy volt.
 • Keresztelő János különc volt.
 • Péter lobbanékony volt.
 • Márta sokat aggódott.
 • A szamaritánus nőnek több tönkrement házassága volt.
 • Zákeus népszerűtlen volt.
 • Tamás kételkedett.
 • Pál betegeskedett.
 • Timóteus félénk volt.

Láthatod, elég színes a tökéletlenségek palettája. De Isten mindet felhasználta az Ő ügye érdekében. Téged is kész használni, ne keress hát több kifogást!

Beszéljetek róla:

 • Milyen kifogások tartanak vissza a szolgálattól?
 • Hogyan formált az Úr céljai érdekében? Milyen dolgok érdekelnek, mi hoz lázba?
 • Hiszed-e azt, hogy Isten úgy ahogy vagy képes használni téged az Ő királysága érdekében? Beszélj Vele most, oszd meg a kétségeidet és kérj Tőle bátorságot.


Ha szolgának tekintenek

 

"(Kívánom, hogy) a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig." (Ef 3,17-19)


Jézus nem bánta, ha valaki szolgának nézte, ezért sem volt gond számára venni a kendőt és megmosni a tanítványok lábát.

Látjátok már, mekkora hite volt Jézusnak az Atyában, hogy hajlandó volt az őt megillető előjogokat félretenni, s helyette elővenni a szolgák mosdótálját és kendőjét?

Amit láthatunk Jézus cselekedetében, az ugyanaz, amit Isten akar tőlünk is: hogy teljes mértékben átérezzük Isten szeretetének nagyságát, hogy az Ő szeretete hosszúságában, szélességében, mélységében és magasságában beszivároghasson mélyen a tagjainkba.

Szeretete megtisztít minket a bizonytalanságtól, és azzal a friss illatú energiával és jóindulattal tölt el, ami képessé tesz szolgálni másokat, ugyanazzal a szenvedéllyel, amivel Jézus szolgál minket. (Ef 3,18-19)

Minél jobban igyekezel Jézushoz hasonlatossá válni, annál szenvedélyesebben leszel képes másokat szolgálni. Ez egyben azt is jelenti, hogy benned az örök "segítőt" látják. Ne zavarjon ez téged, mert valahányszor térden állsz, hogy feltörölj, mondjuk egy kilöttyent italt, Jézus is ott lesz melletted mosolyogva, kendővel a kezében.

Örülni fog, hogy szenvedélyesen szolgálsz másokat, mint ahogy ő is szolgál téged. E szolgálattal Isten fellobantja benned a képességet, hogy felfogd szeretete szélességét, hosszát, magasságát és mélységét irántad, s azok iránt, akiket szolgálsz.

Kérd Istent, hogy mutassa meg, milyen módon szolgálhatsz másokat, még ma.
Imáid befolyással bírnak

 

Az ima mindazt el tudja végezni, amit Isten meg tud tenni. Az Ő erőforrásai rendelkezésre állnak számodra is. Az Újszövetségben húsz alkalommal olvassuk: „Kérj!”

"Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle." 1 János 5:15

Elgondolkodtál-e valaha azon, hogy az ima valóban működik-e? Imádkozol valamiért aztán a Sátán a füledbe súgja: "Csak vesztegeted az időt. Felejtsd el! Mit képzelsz, ki vagy? Mit gondolsz, mit csinálsz? Isten nem hallgat meg. Ne fecséreld az idődet."

Az ima azért működik, mert Isten irányít mindent. Minden csoda alapja Isten szuverenitása. Miért cselekszi ezt Isten és nem amazt? Azért mert Ő tart kézben mindent. Bíznunk kell a bölcsességében és jóságában.

Az Efézus 3, 20-ban azt olvassuk: „Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint”.

Az ima mindazt el tudja végezni, amit Isten meg tud tenni. Az Ő erőforrásai rendelkezésre állnak számodra is. Az Újszövetségben húsz alkalommal olvassuk: "Kérj!" Bátorító tudni, hogy azok a dolgok, melyek hatáskörünkön kívül esnek, Isten hatáskörén belül vannak. Én talán nem tudok megváltoztatni egy helyzetet, de tudok imádkozni és Isten meg tudja változtatni azt.Pontosan tudom, hogy néhányatok most mire gondol: "Ha imádkozhatok és kérhetem Istent, hogy változtasson meg dolgokat, és ha Isten valóban a kezében tart mindent, akkor miért nem kapom meg mindazt, amiért imádkozok?" Jó kérdés. Felsorolok három okot:1. Isten nem egy dzsinn. Nem csak bedobsz egy imát, megdörzsölsz valamit és megkapod amit akarsz. Ha minden imánk meg lenne válaszolva, elkényeztetett gyerekek lennénk. Te mindent megadsz a gyerekeidnek, amit kérnek? Remélem nem. Tudod mi a legjobb számukra. Te látod a teljes képet. Ha te teljesebben látod a képet a gyerekeid számára, mennyivel nagyobb az a kép, amit Isten lát?

2. Néha a keresztények ellentmondásosan imádkoznak. Van két keresztény, akik két különböző csapatért imádkoznak egy mérkőzésen. Kinek az imáját fogja Isten meghallgatni? Nyilvánvalóan nem tud minden imát ugyanabban az időben megválaszolni.

De ha végiggondoljuk, az igazi ok a következő:3. Isten tudja mi a legjobb viszont te nem. Ha azt gondolod tudod, ez nagy önhittségre vall. János első levelében ez áll: „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.” (1 János 5:14) Figyelj erre a kifejezésre: "az Ő akarata szerint". Az imához való hozzállásod a következő kell legyen: "Istenem, ez az én imakérésem, de legyen meg a Te akaratod." Így imádkozott Jézus is: "Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." (Lukács 22, 42).


Szerző: Andre Lowoa  2018.09.27. 10:40